Nieuws

 • Het initiatief ‘Zorgcirkels Jongdementie’ werd In 2016 opgericht door de professionals van Woonzorgnet-Dijleland en het expertisecentrum Vlaams-Brabant Memo. Zorgcirkels Jongdementie creëert een warme omgeving voor jonge personen met dementie, hun mantelzorgers en omgeving. Hét Ontmoetingshuis is een gewoon huis in de straat, waar jonge

 • Woonzorgnet-Dijleland doet het al enkele jaren liever duurzaam en gezond… Onze mobicoaches stimuleren groener woonwerkverkeer en gaan ook deze uitdaging aan: in de maand juni laten we onze auto zoveel mogelijk staan! En voor de twijfelaars, nog een paar goede redenen om mee te doen...

 • De visie van Woonzorgnet-Dijleland gaat uit van maatschappelijke integratie en een participatief zorgconcept met kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie en valide ouderen. We bouwen graag mee aan een Vlaams zorglandschap dat klaar is voor de toekomst. Daarin zullen woonzorgcentra, thuisondersteunende diensten en zorgzame...

 • We nodigen je graag uit om erbij te zijn op de 5de editie van Music for Luc, het benefietconcert ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie op donderdag 30 mei in Het Depot te Leuven. Huisband The Philips met rasmuzikanten Filip Bollaert, Ben Crabbé, Bert Embrechts en...

 • Griet Robberechts, algemeen directeur bij Woonzorgnet-Dijleland, geeft tekst en uitleg aan ZORGmagazine over het aanwervingsbeleid dat naadloos de unieke zorgvisie in de vier huizen volgt. Hoe kan de zorgsector in deze krappe arbeidsmarkt nog voldoende medewerkers vinden? Het ontbreekt leidinggevenden in deze sector soms aan...

 • Als zorgzame organisatie investeren we dagelijks in welzijn en preventie, niet alleen voor bewoners en medewerkers, ook naar het welbevinden van familie en de inzet van vrijwilligers gaat heel wat aandacht uit. In het afgelopen jaar lag de focus qua arbeidsveiligheid onder meer op: evacuatieoefeningen,...

 • Ben jij de expert duurzaamheidsontwikkeling die ons kan ondersteunen ? Duurzaamheid verankeren in alles wat we doen: dit is één van de strategische doelstellingen van Woonzorgnet-Dijleland. De laatste jaren grepen we elke kans aan om binnen de werking van onze woonzorgcentra De Wingerd, Dijlehof, Ter...

 • Wens jij bij te dragen aan goede ethische praktijk binnen Woonzorgnet-Dijleland? Dat kan! bewoners-familie vacature ethische commissie – dec 2023 [.pdf] De opdracht: Deelname aan de ethische commissie Projectmatig meewerken aan brochures, adviezen Ethische vragen of dilemma’s aanbrengen vanuit jezelf, medebewoners of andere mantelzorgers Ethi

 • We moeten stoppen met spreken over ‘inclusie’, inclusie van personen met een handicap, inclusie van jongeren met een beperking, inclusie van mensen met dementie, en inclusie van ouderen met zorgnoden… Een ‘inclusieve samenleving’ bestaat slechts bij gratie van exclusie of uitsluiting. Als we niemand meer...

 • De natuur heeft positieve effecten op ons fysieke en mentale welzijn. Daarom vergroent Regionaal Landschap Dijleland de terreinen van zorginstellingen, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en subsidies van Platteland Plus. Dankzij die steun passen we ook bij woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijse en...

 • We namen op zaterdag 27 en  zondag 28 mei 2023  voor het zevende jaar op rij deel aan Levensloop Leuven. Collega’s, vrijwilligers, bewoners, familie, sympathisanten en milde sponsors hebben dit jaar 6.163 euro bijeen gebracht voor het goede doel. Een mooie bijdrage in het totaalbedrag van ...

 • Maandagavond 17 april 2023  —   Jo De Clercq stapt in Leuven op de trein met bestemming Rhyl in Wales (UK). Hij zal er namens Woonzorgnet-Dijleland enkele Dementie & ComfortZorg dagopleidingen geven aan een multidisciplinaire groep zorgverleners.  Zo brengen we onze strategische doelstellingen ook internationaal in...

 • De Wingerd weet al langer wat burgerenergie betekent. In 2020 plaatste energiecoöperatie ECoOB meer dan 1000 zonnepanelen op het dak van hun gebouw. Zonder zelf een cent te investeren verlagen ze hun energiefactuur en kunnen ze hun duurzaamheidsambities realiseren. Het rendement van het zonnedak en...

 • Om de zorg binnen hun woonzorgcentra anders en toekomstgericht te organiseren, koos Woonzorgnet-Dijleland ervoor de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie toe te passen. Hierdoor krijgt het personeel meer autonomie en is hun jobtevredenheid hoger. En dat vertaalt zich dan weer in een hogere retentie bij...

 • Het innovatieproject ‘autonomer en veiliger stappen met ondersteunende zorgtechnologie kent bij het begin van 2023 een doorstart in woonzorgcentrum Dijlehof. Na het testen van de PathFinder vorig jaar, gaan de kine collega’s gedurende 6 weken aan de slag met de Rollz Motion Rhythm Parkinson-rollator. Wanneer...

 • De Franse overheid besliste recent om de commerciële rusthuisgroep Orpea via de staatsbank van het faillissement te redden. Begin 2022 kwam de groep zwaar in opspraak door het boek “De doodgravers” van journalist Victor Castanet. Sindsdien zijn de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf in vrije...

 • De Micro-Cosmos bedkoepel dempt zowel visuele als auditieve prikkels uit de kamer als secundaire ruimtelijke zintuigelijke prikkels, waardoor we de primaire lichamelijke zintuiglijke beleving gaan stimuleren. Dankzij de gecreëerde ‘positieve ruimtelijke beleving’ ontstaat er een gunstig effect op de eigen-ik beleving & het lichaamseigenaarschap

 • We dingen vandaag, 24 januari 2023, tijdens de jaarlijkse studiedag ‘Goede praktijken in ergonomie’ mee naar een ereplaats voor drie van onze geselecteerde projecten rond zorginnovatie. Preventieadviseur Maria Bragina vertegenwoordigt Woonzorgnet-Dijleland bij de voorstelling van de laureaten en de uitreiking van de ‘VerV Ergonomi

 • De ouderenzorg gaat door heel moeilijke tijden en de demografische evolutie voorspelt niet onmiddellijk beterschap, integendeel. We trachten al lang op allerlei manieren deze urgentie kenbaar te maken aan de overheid zodat zij mee actie kunnen nemen. Tot op heden gebeurt er echter veel te weinig en...

 • Een volwassen mens brengt gemiddeld één derde van het leven slapend door. Daarom is slapen net als eten en drinken een belangrijke levensbehoefte. In de slaap herstellen lichaam én geest. Hoeveel slaap nodig is, verschilt per persoon. Ouderen slapen minder diep.  Hoe gaan we om...

 • Save the date: dinsdag 7 maart 2023 komt Teun Toebes naar Keyhof voor een lezing en de voorstelling van zijn boek ‘VerpleegThuis’. Teun Toebes, 23 jaar, verpleegkundige, student zorgethiek en zorgvernieuwer staat voor een betere wereld voor mensen met dementie. Daarom woont hij al ruim...

 • Naar analogie van studies in ziekenhuizen rond de link tussen verpleegkundige bestaffing en kwaliteit van de werkomgeving enerzijds en het welzijn van het personeel en de kwaliteit van zorg anderzijds, voerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een gelijkaardige analyse uit in woonzorgcentra. Hoewel...

 • Ons gezondheidssysteem is in grote crisis. Het tekort aan personeel laat zich binnen alle sectoren van de gezondheidszorg voelen. Voor elke vijf geplaatste vacatures voor verplegend, begeleidend of verzorgend personeel is er op de arbeidsmarkt slechts één geschikte kandidaat voorhanden. De kwaliteit van zorg die...

 • Beleidsmedewerker Hilde Depuydt geeft op 28 oktober tijdens een webinar tekst en uitleg bij de automatische koppeling van het elektronisch zorgdossier via de toepassing van Pyxicare. WZC Ter Meeren was één van de eersten om mee te doen aan het pilootproject BelRAI van de Vlaamse...

 • Prof. em. Manu Keirse, rouwexpert en voorzitter van Woonzorgnet-Dijleland VZW, nodigt u uit voor een lezing rond verlieservaringen. Bewoners van een woonzorgcentrum en bezoekers van een dagcentrum of kortverblijf botsen bijna dagelijks op de grenzen van iets wat niet (meer) kan. Vele vanzelfsprekendheden vallen weg...

 • In Vlaanderen zijn er meer dan 1.7 miljoen mantelzorgers (18 jaar en ouder), zij zorgen dagelijks voor anderen. Dat zijn ouders van een kind met een verstandelijke beperking, een kind van ouders met een beperking, een broer of zus die zorg draagt voor iemand met...

 • We testen in De Wingerd niet alleen de effecten van een bedkoepeltoepassing uit, waarmee audiovisuele prikkels worden gefilterd of toegevoegd om extra mentale en fysieke rust te brengen bij personen met dementie. We meten ook het effect van schommelen, een zintuigelijke voorspelbare ritmische prikkel, op...

 • Een jaar waarin we tussen de COVID-golven door proberen te laveren en we onze kritische reflectie bewaren op wat stille normaliteit dreigt te worden. Een jaar waarin we samen vasthouden aan onze visie, die vertrekt van menselijkheid en welbevinden bij bewoners, ook al was dit...

 • Lieve Uytterhoeven (ergotherapeut), David Bayard, Vicky Aerts (kinesitherapeuten) en campusdirecteur Sarah Dupont van woonzorgcentrum Keyhof in Huldenberg werken samen met Jo De Clercq van Woonzorgnet-Dijleland aan een bijzonder low/no-tech innovatieproject: SkinCair, innovatief bedlinnen ontwikkeld door Sense Textile, voor een gezondere slaap. De

 • De eerste samenkomst van Cure Care Network België en Zorgnetwerk Nederland had op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022 plaats in Leuven. De stad is bij de noorderburen niet alleen bekend om haar universiteit en brouwerijen, maar sinds ze in 2020 de titel van...

 • Persoonsgerichte niet medicamenteuze zorg voor personen met dementie: we speuren continu de markt af naar nieuwe ontwikkelingen en startups met vernieuwende ideeën. Zo testten we de voorbije maanden een gamma bedkoepels in woonzorgcentrum De Wingerd. Hoofdbetrachting bij dit alles: een positievere zintuigelijke ruimtelijke beleving realiseren...

 • Omwille van de huidige economische context wordt de sector door het Agentschap Zorg en Gezondheid een tijdelijke versnelling van de indexatiefrequentie toegestaan: tussen 1 maart 2022 en 28 februari 2023 mogen de dagprijzen 6 maanden na de laatste indexatie opnieuw geïndexeerd worden, in plaats van...

 • Met een toename van de zorgzwaarte bij een bewoner neemt ook de fysieke belasting van de medewerker flink toe. Vanuit ergonomische standpunt en als zorgende werkgever nemen wij initiatieven om de werkdruk en de werklast te verlagen. Bij één van zo’n initiatieven bekijken we samen...

 • Samen met onderwijspartner StFran. onderschrijft Woonzorgnet-Dijleland VZW deze vrije tribune in Knack namens de HBO5-verpleegkunde opleidingen van het katholieke net. Het is bijzonder pijnlijk dat de accreditatie net in deze periode van crisis, met een groot tekort aan personeel in de zorg, een grote groep...

 • Cera ondersteunt Het Lezerscollectief en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen voor het organiseren van ‘samenleessessies’ op twaalf nieuwe leesplekken waaronder het dagcentrum van De Wingerd. Samen bouwen we verder aan warme en zorgzame buurten.  Teksten en verhalen roepen dikwijls sterke emoties en oude herinneringen op en helpen de luisteraars om

 • In het dagelijkse leven ervaren een aantal bewoners van het woonzorgcentrum en bezoekers van het dagcentrum problemen bij het stappen. Daarom gaan de kinesitherapeuten van Dijlehof tijdens oefensessies actief op zoek naar aangepaste technieken om die mobiliteit te stabiliseren en waar mogelijk ook weer te...

 • Waart de Voldemort van de ouderenzorg door Vlaanderen, dan is het hoogtijd om de leerling tovenaars aan zet te brengen. Een metafoor om maar te zeggen dat de organisatie van de woonzorgsector anders kan en dat het ook anders moet. Gerontoloog Peter Janssens klaagt in...

 • We laten ons bij de vernieuwbouw van WZC Ter Meeren inspireren door ‘design voor dementie’ en kijken door een virtuele ‘dementiebril’ naar de architectuur en de interieur inrichting om de wereld te visualiseren zoals bewoners met dementie die ervaren.  Het is al langer geweten dat...

 • Naast de normale verouderingsprocessen zien we bij bewoners ook een toename van diverse aandoeningen, met functieverlies of uitval tot gevolg, gebundeld in ‘de 7 geriatrische reuzen’. Als onderdeel van onze basisvorming ouderenzorg, die we aan alle nieuwe zorgmedewerkers aanbieden, leert men de complexiteit van ouderenzorg...

 • Met het project ‘De kracht van groen’ wil Regionaal Landschap Dijleland vzw zorginstellingen helpen bij het vergroenen van hun domein. Zo brengen we de natuur tot bij de mensen, in plaats van andersom. Want de natuur doet deugd! Ze heeft een positieve invloed op ons...

 • Dinsdagnamiddag 1 februari gaven we het startschot voor een innovatieproject in Ter Meeren. TOO of voluit Turn-Only-Once is een 1x draaien bedzorgconcept waarbij een multidisciplinaire groep zorgverleners in het woonzorgcentrum vernieuwende technieken en materialen zal toepassen en evalueren. Het doel is drieledig: zorg- en levenskwaliteit...

 • Bart De Greef neemt al geruime tijd een actieve rol op in de raad van bestuur bij Woonzorgnet-Dijleland, hij ‘zetelt’ er niet zomaar om de legitimiteit van die VZW te onderbouwen. Het is zoals alle bestuurders van onze zorgorganisatie een bijzonder gedreven persoon die voortdurend...

 • De medewerkers, directie en het bestuur van Woonzorgnet-Dijleland wensen je een warme kerst en een hoopvol 2022. Een jaar met veel mooie momenten en verbindende lichtpuntjes voor iedereen. Het mooiste aan herinneringen, is ze samen te kunnen maken!  

 • Vlaanderen telt ongeveer 7000 mensen die tijdens hun beroepsactieve leven te horen krijgen dat ze een dementie ontwikkelen. Dat leidt er doorgaans toe dat zij vroegtijdig uit het arbeidscircuit verdwijnen doordat de relatie werknemer – werkgever door de mindere prestaties op de proef gesteld wordt....

 • Het belang van de eerstelijnspsychologische functie voor ouderen: een warm pleidooi vanuit de zes lopende ELP-ouderen projecten voor het erkennen van de meerwaarde van buurtgerichte, laagdrempelige en toegankelijke zorg in Vlaanderen. Woonzorgnet-Dijleland bouwt samen met Eerstelijnszone Leuven mee het dienstverleningsaanbod uit in de regio. Oudere

 • Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil vaccinatie voor alle zorgpersoneel verplichten. Maar tussen droom en daad staan heel wat bezwaren. Eddy Devolder, campusdirecteur bij Ter Meeren, stipt in een gesprek met De Morgen enkele van onze bezorgdheden aan. De sanctie voor het niet-gevaccineerd zijn...

 • Zorg voor kwetsbare mensen is de intrinsieke motivatie voor Griet Robberechts, algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland. Haar persoonlijke motto luidt: if you want to go far, you go alone; if you want to go further, you go togheter… Ze staat ondertussen al 11 jaar aan het...

 • Het overlegcomité van de verschillende regeringen besliste afgelopen vrijdag dat de vaccinatie tegen COVID-19 voor zorgpersoneel op korte termijn verplicht wordt. Heel wat zorgwerkgevers waren vragende partij voor een dergelijke maatregel. Hoe die verplichting concreet zal worden opgelegd en gecontroleerd, of wat de gevolgen zullen...

 • MYH4D is gericht op het ondersteunen van docenten in het volwassenenonderwijs, in het helpen van zorgverleners om te gaan met familieleden van personen met dementie en hun naasten. Dit Europese project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en het Italiaanse Erasmus+ Programma. MYH4D-project Met volwassenen- en...

 • De opening van een gloednieuwe bistro is na enkele jaren van intensieve bouwwerken de kers op de taart. ‘Gastvrijheid staat hier sinds mensenheugenis hoog aangeschreven’, vertelt Sarah Dupont, campusdirecteur bij Keyhof. ‘Uiteraard zijn we al een open huis. Maar in de volgende jaren willen we...

 • Het project rond een CARE TRADE label krijgt stilaan vorm en zal, op voorwaarde dat het effectief van grond komt, door bedrijven en ondernemers aangewend kunnen worden om hun maatschappelijke betrokkenheid invulling te geven en innovatieve zorg te garanderen. Als sociaal betrokken partners laat het...

 • Een jaar waarin we elkaar meer dan ooit hebben nodig gehad, waarin we elkaar ook hebben moeten missen, een jaar waarin de essentie van het leven terug zijn eigen waarde kreeg. >> jaarverslag_2020 << Maar het was ook een jaar waarin het welbevinden van bewoners...

 • Woonzorgnet-Dijleland VZW wordt sinds kort door het Departement Werk & Sociale Economie erkend als dienstverlener. Het WSE-label wordt toegekend aan dienstverleners actief op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties en die da

 • Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 telt maar liefst 140 pagina’s en omvat niet alleen éénmalige koopkrachtmaatregelen, de zogenaamde en fel besproken coronapremies. Wie de tekst erop naleest, vindt er verder nog heel wat positieve...

 • Ervaring en expertise delen zit in onze genen, onze visie op zorg en samenwerken voor meer kwaliteit. Zo bracht Jo De Clercq, kinesitherapeut in De Wingerd, op dinsdag 25 mei 2021 een boeiende presentatie over de zitproblematiek bij bewoners in het woonzorgcentrum. We betalen elk...

 • We zijn vanaf nu ook ‘aandeelhouder’ van Druifkracht de lokaal verankerde energiecoöperatie voor de druivenstreek: als 300ste lid werden we gisteravond officieel geaccepteerd als coöperant. De 550 zonnepanelen op onze daken produceerden de eerste maanden van 2021 boven verwachting dankzij de vele uren lentezon. De...

 • De laatste jaren wordt kwaliteitsvolle zorg, het extraatje in het woonzorgcentrum, steeds vaker gewaarborgd door giften, crowdfunding en benefietacties. Meer dan een jaar geleden speelde Jan Vanwezer, campusdirecteur in De Wingerd, al met het idee om ‘iets’ op te zetten waarmee bedrijven zich kunnen onderscheiden...

 • De COVID-19 crisis heeft het zorglandschap stevig door elkaar geschud en tegelijkertijd de woonzorgcentra genadeloos in de schijnwerpers gezet. Zullen de klassieke woonzorgcentra nog voldoen, of schakelen we beter over naar een vorm van hybride zorg? De technologische innovatie is alvast klaar voor deze shift....

 • Vorig jaar zijn 2.646 ouderen in Vlaanderen van woonzorgcentrum veranderd en volksvertegenwoordiger Ann De Martelaer (Groen) gaat ervan uit dat ze niet tevreden waren over de zorg of de kwaliteit van het verblijf. Ze wil bewoners en familie via een online platform hun mening laten...

 • Dit jaar helaas nog steeds geen recepties of personeelsfeesten, maar met de steun van families en sponsors voor de kaarsenactie op 15 januari 2021 kregen alle medewerkers de voorbije week wel een handige softshell cadeau. Meer dan een vlotte jas Het is vooral een teken...

 • “Ze hebben dat goed gedaan…” zegt Charles in de plaatselijke krant, vroeger was de 74-jarige zelf technieker nu woont hij in WZC Ter Meeren. Charles inspecteert de netaansluiting van het nieuwe ‘zonnedak’ in Neerijse. De Serrist ging samen met Charles en de collega’s Peter Claeys...

 • Een gloed van warmte en verbondenheid vulde op vrijdagavond 15 januari 2021 de tuinen van onze woonzorgcentra. Met de steun van heel wat familieleden van de bewoners en enkele milde sponsors hebben verspreid over de vier huizen, Keyhof in Huldenberg, Ter Meeren in Neerijse, Dijlehof...

 • De bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Keyhof, Ter Meeren, Dijlehof en De Wingerd; de directie en het bestuur van Woonzorgnet-Dijleland VZW, wensen iedereen een heel erg warme kerst en een bijzonder hoopvol nieuw jaar! Griet Robberechts Algemeen directeur

 • De inzet van onze medewerkers in het voorbije jaar laat niemand onberoerd. Uit respect voor hun doorzettingsvermogen, professionaliteit en flexibiliteit betuigden we in de loop van het voorbije jaar onze dank via diverse wegen en acties. Bij de start van het nieuwe jaar willen we...

 • Hier staan “mens en zorg” centraal: bij Woonzorgnet-Dijleland vertrekt letterlijk alles vanuit een duidelijke en onderbouwde visie op “WONEN”, “LEVEN” en “ZORGEN”; daarin komt ‘de mens’ altijd op de eerste plaats en dat voor zowel bewoners, familie als medewerkers. #onshartkloptvooru De nieuwste ouderenzorgcampagne van Zorgnet-ICURO...

 • Dankjewel aan alle familieleden voor het vertrouwen en de steun in onze strijd voor correcte arbeidsvoorwaarden. De Vlaamse regering maakte op 25 november 2020 bekend dat ze tot een akkoord gekomen is om enerzijds de koopkracht van het personeel in de zorg- en welzijnssector te...

 • Enkele dagen geleden kondigde de Federale Regering aan dat er € 200 miljoen extra vrijgemaakt wordt voor zorgpersoneel van de ziekenhuizen. Hierdoor kunnen zij rekenen op een extra premie voor alle inspanningen in deze moeilijke tijd. Door de versnippering van de bevoegdheden, vallen de woonzorgcentra...

 • In het Corona-nummer van ZORG Magazine stelt de redactie 10 vragen aan 20 leidinggevenden in de zorgsector. Ze geven elk vanuit hun eigen invalshoek een beeld van de Covid-19 crisis en de cruciale beslissingen die genomen werden. Hoe zorgden ze ervoor dat het personeel gezond...

 • Levensloop Leuven werd omwille van de coronapandemie onmiddellijk met een jaar uitgesteld en staat voorlopig ingepland op zaterdag 29 en zondag 30 mei 2021. De editie 2020 zou een lustrumdeelname worden voor Team Woonzorgnet-Dijleland. Medewerkers en vrijwilligers zouden, daarin logistiek gesteund door hun directies, voor...

 • Rondom ons stijgen de coronacijfers, ook in de regio Leuven-Huldenberg. Wij voelen dat er een toenemende ongerustheid is dat het virus zou binnensluipen in de woningen. Daarom graag wat meer uitleg. Vanuit onze Eerstlijnszone Leuven (partners in zorg waarmee we een team vormen per regio)...

 • We hebben als werkgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze bestaat er in dat we de talenten en competenties van onze medewerkers moeten stimuleren en helpen ontwikkelen. Een organisatie staat niet alleen. Ze is deel van een brede samenleving. De technologische evoluties staan niet stil en zijn...

 • Vrijdag 11 september 2020, een hele dag in conclaaf rond de prangende vraag ‘Wat zou jij doen?’. Een bonte verzameling stakeholders tekende in Leuven bij WZC De Wingerd present om een breed gedragen aanbeveling op te stellen die moet uitmonden in een beter beleid inzake...

 • Eind augustus 2020 hebben Woonzorgnet-Dijleland VZW en Druifkracht CV een intentieverklaring getekend met als doel de stroomvoorziening van de woonzorgcentra Keyhof in Huldenberg en Ter Meeren in Neerijse toe te vertrouwen aan de lokale energiecoöperatie. We willen immers meewerken aan de energietransitie door zelf groene stroom op...

 • Hoe krijg je effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg zo dicht mogelijk bij de burger en maak je die voor iedereen toegankelijk? Over die vraag boog de Vlaamse overheid zich al in 2017 en het antwoord werd uiteindelijk gevonden in de oprichting van Eerstelijnszones, structurele samenwerkingsverbanden waarbinnen...

 • 31 augustus 2020 – Het debat over de bezoekregeling in woonzorgcentra is momenteel erg actueel. Sinds 25 juli heeft de overheid strengere maatregelen opgelegd aan woonzorgcentra, waardoor bezoek opnieuw beperkt is. Sommige woonzorgcentra voerden uit eigen initiatief al verstrengingen door. Anderen stuurden ons de vraag...

 • De tweede golf van de pandemie kwam vroeger dan verwacht, of misschien is ze er gewoon eerder dan we hadden gehoopt. De maatregelen van het Agentschap Zorg & Gezondheid voor onze huizen verscherpten. Er werden her en der opnieuw mini-Lockdowns ingevoerd en voor ganse provincies...

 • Zorg verlenen als een privilege blijven beschouwen, ook in COVID- en hittegolf-tijden, een dijk van een opdracht. Zorg verlenen is een privilege. Het dicht bij mensen mógen komen, hen nabij zijn, hen fysiek, mentaal, sociaal, geestelijk ondersteunen is het voorrecht dat zorgverleners hebben in de...

 • Een woord van oprechte waardering en dank in deze moeilijke dagen, gericht aan alle medewerkers en de artsen verbonden aan Woonzorgnet-Dijleland VZW en gebracht namens de Raad van Bestuur. Wij beseffen zeer goed dat werken in de ouderenzorg vandaag door de extra-beschermingsmaatregelen geen eenvoudige opdracht...

 • Els Van Hoof en CD&V werken een voorstel uit om thuiswonende mensen met jongdementie beter te ondersteunen. Hopelijk krijgen ze de steun van andere politieke families in het parlement, want de regeling zoals die er vandaag op Vlaams niveau is, dekt alleen een deel van...

 • De Coronacrisis heeft in de ouderenzorg duidelijk een aantal problemen en tekortkomingen blootgelegd. Vrijwilliger Rudi had een boeiend en diepgaand gesprek met Griet Robberechts, algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland. De volledige bijdrage verschijnt eerstdaags in het zomernummer van de huiskrant bij woonzorgcentrum De Wingerd . De...

 • De royale en aanhoudende steunbetuigingen, voor de bewoners en iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij de zorg tijdens de coronacrisis, voeren ons naar ongekende hoogten. Onlangs ontvingen we ook post uit Laken, een mooi kaartje en een leuke brief. Blijk van bijzondere...

 • We kijken altijd naar wat wèl nog mogelijk is en denken liever aan creatieve oplossingen dan aan de problemen: hoe familie tijdens de Corona-lockdown toch nog op bezoek kan komen, terwijl de veilige perimeter gewaarborgd blijft. Niet alleen onze collega’s zijn daarin getraind, ook de...

 • Zorg voor jezelf vinden wij in deze uitzonderlijke omstandigheden meer dan ooit een absolute noodzaak. Om medewerkers bij te staan maakten we afspraken met zowel interne als externe contactpersonen. Zij staan klaar voor de medewerkers om te luisteren en te ondersteunen. Een handige kaart met...

 • De ‘social distancing’, om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, zette ook het muzikale benefiet t.v.v. de Zorgcirkels Jongdementie op de helling. Overal in het land worden evenementen afgelast en naar later verdaagd. Met spijt in het hart beslisten de organisatoren om Music...

 • Leuven, 26 maart 2020 De Raad van Bestuur spreekt zijn diepste waardering uit voor de inzet van alle medewerkers en de artsen verbonden aan Woonzorgnet-Dijleland vzw Vanuit de Raad van Bestuur drukken we onze oprechte waardering uit voor alle inspanningen die jullie leveren voor de...

 • Update 11/03/2020 – 19u30 Vanaf donderdag 12 maart, tot na de paasvakantie (eindigt op zondag 19 april) wordt aan derden de toegang ontzegd tot onze woonzorgcentra, conform de richtlijnen van de bevoegde instanties. Toegelaten personen zijn: Externe zorgverstrekkers Stagiair(e)s Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan...

 • Voormalig politica Jacinta De Roeck (*) wil dat mensen met dementie euthanasie kunnen krijgen, áls ze ervoor gekozen hebben vóór ze juridisch ‘wilsonbekwaam’ werden. De VRT-uitzending van Nachtwacht op zaterdag 7 maart 2020 was eraan gewijd. Presentator Jan Leyers zocht antwoorden op een aantal prangende...

 • Er is vandaag een enorm aanbod aan jobs in zorg en welzijn. Overal in Vlaanderen zijn ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra op zoek naar gemotiveerde verpleeg- en zorgkundigen. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich pijnlijk voelen in onze regio.Thuisverpleging Wit-Gele-kruis sloot haar kantoor in Huldenberg omdat...

 • Vrijdag 21 februari 2020: feestelijke ingebruikname van Assistentiewoningen Keyhof. Na de rondleiding namen Prof. em. Manu Keirse, voorzitter Woonzorgnet-Dijleland vzw, en Griet Robberechts, algemeen directeur, het woord voor het warme welkom en de officiële inhuldiging. Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD), burgemeester van Huldenberg, hield de openi

 • Het muzikale benefiet t.v.v. de Zorgcirkels Jongdementie heeft dit jaar al voor de 4de keer plaats. Een eerste concert werd op 22 juni 2017 door Erik Meulemans en Marleen Ruelens georganiseerd. Niemand minder dan Jan Hautekiet, behalve radiomaker ook één van de ambassadeurs voor de...

 • De huizen van Woonzorgnet-Dijleland zetten de schouders onder de boodschap die Zorgnet-ICURO brengt met de campagne ‘Het klopt voor u’: een woonzorgcentrum is een warme plek, waar mens en zorg centraal staan en het label ‘Het klopt voor u’ garandeert u kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke...

 • Team Woonzorgnet-Dijleland neemt voor het zesde jaar op rij deel aan Levensloop Leuven. Dit sportieve en vooral gezellige evenement van de Stichting tegen Kanker gaat door van zaterdag 9 mei 2020 om 15u tot zondag 10 mei om 15u. Met iets minder dan 100 sportievelingen...

 • Geïnteresseerden en kandidaat-bewoners kunnen op zaterdag 15 februari 2020 een kijkje komen nemen in de nieuwbouw assistentiewoningen van WZC Keyhof te Huldenberg. Wooncoach Alexandra Carvignese ontvangt u er graag en beantwoordt al uw vragen, er is een rondleiding om 11 uur en om 14 uur....

 • Gaan preventieve zorg inzake posturale klachten en decubitus bij personen met een grote zorgafhankelijkheid hand in hand? En hoe haalbaar is die praktijd in tijden van verhoogde werkdruk en structurele onderbestaffing. De vraag van één miljoen waarop enkele tientallen deelnemers aan de vormingsdag op vrijdag...

 • Bij Woonzorgnet-Dijleland mogen alle medewerkers een leider zijn. “Het resultaat is dat medewerkers met volle goesting komen werken“, vertelt algemeen directeur Griet Robberechts.  Eigenaarschap leidt tot leiderschap Woonzorgnet-Dijleland is een fusie van vier woonzorgcentra: De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en..

 • Vanaf 2020 zal De Wingerd 35% van zijn stroomverbruik zelf produceren, want ook wij willen vanuit Woonzorgnet-Dijleland meehelpen aan een duurzaam energiebeleid voor een beter klimaat. Om deze uitdaging te realiseren gaan we in zee met een burgercoöperatie ECoOB. We verlenen hen een opstalrecht, op...

 • De medewerkers, directie en het bestuur van Woonzorgnet-Dijleland wensen iedereen een fijne Kerst en een stralend Nieuwjaar.

 • Journalist Guido Joris had een opvolginterview met Elke Plovie over burgerparticipatie in de Vlaamse woonzorgsector. Het verhelderende gesprek over ‘instrumentele invulling’ en hoe die schijnparticipatie te vermijden, verschijnt in het winternummer van huiskrant De Wingerd. “Ik heb vaak het gevoel dat mensen het woord participatie...

 • Meer bewegen is belangrijk, schrijven ze bij InnovAge, maar toch beweegt jong en oud onvoldoende. Het Leuvense IPitup wil meer mensen aan het bewegen krijgen via de beweegbank. Staan ouderen te springen voor de beweegbank of komt men hiervoor zijn zetel niet uit? De collega’s...

 • Zorgcirkels Jongdementie draait sinds juni 2016 op volle toeren. Deze expertise, aangevuld  met de jarenlange ervaring van Expertisecentrum Dementie Memo over het thema jongdementie, delen de collega’s graag met jullie. Laat je door hun enthousiasme en overtuiging inspireren, want zorg dragen doe je niet alleen...

 • Journalist Guido Joris sprak met Elke Plovie, deskundige burgerparticipatie. Het resultaat verscheen in het herfstnummer 2019 van huiskrant De Wingerd. Elke Plovie doet onderzoek aan de UCLL (Hogeschool Leuven-Limburg) waar zij lesgeeft over burgerschap en participatie. Zelf schrijft ze daarover: “364 burgerinitiatieven werden bevraagd over...

 • Samen met woonzorgcentrum De Wingerd en hét Ontmoetingshuis van de Zorgcirkels Jongdementie stellen we u graag twee exclusieve Spaanse wijnen voor, die u niet in de winkel zult vinden. Geniet er zelf van of schenk iemand een mooi cadeau en steun het goede doel. Rudi...

 • Bescherm jezelf op het internet Het internet is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven: e-mails, sociale media, online bankieren en aankopen. Criminelen spelen daar natuurlijk op in en zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om internetgebruikers te bedotten. Laat je dus...

 • In woonzorgcentrum De Wingerd start met “De Rustverleners” een uniek project Hoe kunnen mensen met dementie de kans op een burn-out verminderen? Ontdek het op 18 oktober in woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven tijdens de start van het unieke project De Rustverleners. Tijdens een workshop...

 • De ingebruikname van de nieuwe assistentiewoningen op het Keyhof in Huldenberg komt met rasse schreden dichterbij. Geïnteresseerden en kandidaat huurders kunnen op zaterdag 28 september 2019 om 14u kennismaken met het nieuwbouwproject. Oplevering voorzien vanaf januari 2020. Inschrijven voor deze infodag kan via: info@keyhof.be  ...

 • In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals ‘Dementie … en nU?’, maar ook vragen op emotioneel vlak....

 • Patrick Verhaest is projectmedewerker bij de koepel van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, waaraan wij participeren met MEMO, het Vlaams-Brabantse expertisecentrum. Daarnaast werkt hij als redacteur mee aan Denkbeeld, een tijdschrift voor psychogeriatrie en een populair-wetenschappelijk opinieblad. In die hoedanigheid en naar aanleiding van

 • Authenticiteit is de rode draad doorheen onze werking en ook doorheen het jaarverslag 2018. Download PDF: [jaarverslag-2018] In onze complexe samenleving gaan we samen een boeiende weg. Zij aan zij: cliënt, familie, medewerker en vrijwilliger. Een weg met prachtige kronkels, kleine en grote hindernissen, soms...

 • De uittredende Vlaamse regering voert nog een hele belangrijke beslissing uit: 25 euro korting per dag op de dagprijs voor mensen met jongdementie en bijkomend personeel om aan de noden van deze doelgroep tegemoet te komen. Dat scheelt voor de gezinnen die financieel ten onder...

 • Voorzitter prof. em. Manu Keirse staat in België en Nederland bekend als een expert in het omgaan met rouw en verdriet. Hij schreef, daarnaar gevraagd door de redactie van de huiskrant in woonzorgcentrum De Wingerd, zijn persoonlijke reflecties neer over het actuele euthanasiedebat naar aanleiding...

 • Collega’s, vrijwilligers en bewoners van Ter Meeren, Keyhof, Dijlehof en De Wingerd zetten zich ook dit jaar weer in voor Levensloop Leuven 2019. De ‘rospotten’ in de vier huizen brachten enkele tientallen euro’s extra op voor het goede doel, maar het hoofdaccent van de pré-campagne...

 • Music for Luc, het benefietconcert voor Zorgcirkels Jongdementie, vindt dit jaar plaats op 24 mei in Het Depot. Marleen Ruelens uit Kessel-Lo en Jacques Roggen uit Haacht verloren beide hun partner aan jongdementie en doen dan ook een warme oproep om erbij te zijn. Zorgcirkels...

 • Christine Verbruggen is antropologe. De meeste mensen associëren “antropologie” met vreemde culturen. Juister is het om te zeggen dat antropologie een methode is, een professionele curiositeit, die de mosterd haalt uit etnografisch veldwerk.  Dat is al direct een hele mondvol maar wat betekent het concreet?...

 • Een assistentiewoning dat is autonoom wonen met deskundige diensten binnen handbereik: een veilige en zorgeloze toekomst volgens eigen wensen en waarden. ZO aangenaam wonen Zelfstandig Hier kan je gewoon jezelf zijn en de dingen beleven die je voldoening geven. Volgens je eigen wensen en waarden...

 • Samen met algemeen directeur Griet onderschrijven wij de oproep van ‘Sign for my future’, voor een doortastend klimaatbeleid in Vlaanderen, België en Europa. Woonzorgnet-Dijleland vraagt samen met de nu al meer dan 150.000 ondertekenaars aan de volgende regeringen te doen wat nodig is om de...

 • Op 24 mei 2019 organiseren de mecenassen van de Zorgcirkels Jongdementie de ondertussen al 3de editie van ‘Music for Luc’ in podiumkunstenzaal Het Depot op het Martelarenplein in Leuven. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van meer dan 50 partners waaronder ook...

 • Dat is onze grootste uitdaging: wonen, leven en zorg afgestemd op jouw wensen en verwachtingen. Door met jou en alle betrokkenen hierover regelmatig te spreken, willen we de best mogelijke zorg geven. Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) Vroegtijdige zorgplanning houdt het bespreken in van wat jij belangrijk...

 • Op initiatief van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront ABVV – ACV – ACLVB, organiseert men donderdag 7 februari 2019 een sectorale staking met de eis om meer middelen en voor meer personeel in de ouderenzorg. Woonzorgnet-Dijleland kijkt hoopvol uit naar maatregelen vanuit de overheid Als organisatie investeert...

 • Zorg aan Zet is een initiatief van Zorgnet-Icuro. Het moet een breed maatschappelijk debat worden over de zorg van morgen. De campagne wil zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen: van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, van de man in de straat. Wat vinden burgers belangrijk?...

 • Team Woonzorgnet-Dijleland zal op zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019 voor het vijfde jaar op rij deel nemen aan Levensloop Leuven. Onze acties voor de editie 2018 brachten meer dan 12.500 euro op voor de Stichting tegen Kanker. Niet de organisatie zelf, wel de...

 • De VZW ‘Zorg voor kwetsbare personen in het Dijleland’ ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen met een zorgbehoefte en helpt bij het realiseren van kwaliteitszorg voor ouderen in de regio Leuven, zorg in de ruimste betekenis. Zet jij zelf ook een actie op of...

 • Leuven is sinds kort een bushalte rijker. Een officiële haltepaal van De Lijn markeert een rustpunt bij het dagcentrum van De Wingerd op de ’s Hertogenlaan. Maar dat niet alleen, de gebruikers van de thuisondersteunende diensten kunnen er naar gelang de route langs hun thuis...

 • Onder nogal wat Koreaanse en binnenlandse persaandacht, mochten we vandaag mevrouw Kim Jung-sook verwelkomen in Leuven. Zij werd hartelijk ontvangen door de voorzitter van Woonzorgnet-Dijleland, Manu Keirse, Prof Mathieu Vandenbulcke, algemeen directeur Griet Robberechts en Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke in woonzorgcentrum De Wingerd. Na

 • Moon Jae-in, president van de Republiek Korea, en zijn echtgenote Kim Jung-sook komen naar Europa voor een staatsbezoek. Terwijl haar man in Brussel de ASEM-top (Asia-Europe Meeting) bijwoont om er de bilaterale vredesgesprekken tussen de beide Korea’s toe te lichten, komt de ‘First Lady’ op vrijdag...

 • Pionierswerk rond Jongdementie – herfstcover van de huiskant in woonzorgcentrum De Wingerd. Annemie Janssens is een vertrouwde verschijning in De Wingerd. Dit kan ook niet anders; reeds 17 jaar maakt ze deel uit van het Expertisecentrum Dementie Memo en vroeger ook van het woonzorgcentrum. Daarom...

 • Woonzorgnet-Dijleland sleepte een ereplaats in de wacht tijdens de Zorgwerkgever van het Jaar 2018 in de categorieën Beste externe marketing en Zorgwerkgever van het jaar. “Twee knappe podiumplaatsen die smaken naar meer”, vertelt algemeen directeur Griet Robberechts in het september-nummer van ‘ZORG magazine’. Woonzorgnet-Dijleland hee

 • Naar schatting hebben 1.800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie (voor de leeftijd van 65 jaar). De ondersteunende zorg voor hen is in Vlaanderen de afgelopen jaren sterk uitgebreid, maar voor een deel van hen is de financiële draagkracht onvoldoende en dreigt hun gezin...

 • Zondag 14 oktober 2018 worden overal nieuwe gemeente- en provincieraden verkozen. Woonzorgnet-Dijleland hecht veel belang aan inspraak, en besteedt zorg aan participatie en maatschappelijke integratie van ouderen. Vanuit die visie wordt alles in het werk gezet om de bewoners maximaal de kans te bieden zelf...

 • Alle woonzorgcentra in Vlaanderen vallen onder het kwaliteitsdecreet van 2003. Dat decreet verplicht de gezondheidsvoorzieningen om aan zijn gebruikers een verantwoorde hulp- en dienstverlening te geven en om het interne beleid dat dit veronderstelt, aan te tonen. Om erkend te worden en te blijven, ondergaat...

 • Sommigen moeten hun huis verkopen Jan De Vleeschouwer (50) getuigt in De Standaard over zijn echtgenote (46) die aan een snel vorderende vorm van jongdementie lijdt en in woonzorgcentrum De Wingerd verblijft: “Begin vorig jaar kreeg ze de diagnose, nadat ze twee jaar eerder op...

 • Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, moet je meteen de hulpdiensten verwittigen via het Europese noodnummer 112. Elke seconde telt en daarom is het belangrijk om onmiddellijk te starten met de reanimatie, liefst met een Automatische Externe Defibrillator (AED). De aanwezigheid van deze toestellen wordt opgenomen...

 • Een actief leven en bewegen is een krachtig medicijn dat vaak vergeten of te weinig ingezet wordt. Nochtans bewezen diverse studies dat bewegen op alle leeftijden de gezondheid positief beïnvloedt. De huisartsen verbonden aan Woonzorgcentrum Dijlehof ontvangen daarom deze zomer een ‘bewegingsvoorschriftenboekje’. Hiermee vraagt Dijlehof

 • Donderdag 26 juli 2018 hebben onze collega’s in Dijlehof een groepje Chiromeisjes uit Geel onderdak gegeven. Ze waren in Leuven-centrum op zoek naar een bivakplaats voor één nacht en werden getipt door één van onze lieve oud-collega’s uit De Wingerd en het Expertisecentrum Dementie. Dankjewel...

 • Dijlehof in hartje Leuven was vroeger een discrete ouderenresidentie. Vandaag werkt het woonzorg­centrum hard aan meer openheid en inspraak van zijn bewoners. Het is een plek waar mensen niet alleen graag wonen, maar ook graag werken. Rudi Logist, dagelijks verantwoordelijke: “Vroeger kon je aan de...

 • Prof. Dr. Manu Keirse, voorzitter van Woonzorgnet-Dijleland VZW,  ontving het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap als waardering voor zijn werk in België en Nederland en expertise waar het over verdriet, rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. Deze worden uitgereikt op 11 juli 2018, de Vlaamse...

 • “Durf jij een versnelling lager te schakelen? Neem jij de tijd voor wat een bewoner écht wenst?” Met deze markante maar toch oprechte vraag trachtten we recent de aandacht te wekken in een advertentie met vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen. Tijd nemen is hierin het...

 • Het Social-profitsalon op dinsdag 26 juni in het Leuvense Provinciehuis is dé plek waar nieuwkomers en werkgevers  uit de gezondheidszorg, de socioculturele sector en de welzijnssector kunnen ontmoeten. Als maatschappelijk geëngageerde werkgever zal ook Woonzorgnet-Dijleland daar aanwezig zijn, op zoek naar nieuwe collega’s, naar nieuwe...

 • Woonzorgnet-Dijleland werd als innoverende zorgorganisatie weerhouden voor de categorieën: ‘zorgwerkgever’ en ‘externe marketing’, in de preselecties voor de jaarlijkse  “Zorgwerkgever van het jaar”-award uitgereikt door ZorgAnders. Het mediabedrijf achter ZorgAndersTV, ZorgMagazine en ActualCare slaat een brug tussen zorgsector, bedrijfsleven, ond

 • Een jaar geleden namen gebruikers van het LDC Wijnveld en WZC De Wingerd deel aan een beweegstudie. Met een nieuw project willen de onderzoekers van UC Leuven-Limburg (UCLL) nu ook personen met dementie thuis stimuleren om meer te bewegen. Dementie? Beweeg! is maatschappelijk zeer relevant,...

 • Kristel Denruyter is zorgbegeleider bij Zorgcirkels Jongdementie. Ze wil mensen die voor ze 65 worden al de diagnose dementie krijgen, de kans geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Met een goed evenwicht tussen afstand en nabijheid wil ze een steunfiguur zijn, zonder...

 • Concertzaal Het Depot op het Martelarenplein in Leuven liep gisteren helemaal vol voor de benefietavond van de Zorgcirkels Jongdementie. Jongdementie krijgt niet zoveel aandacht maar de impact van de ziekte is zowaar nog groter dan bij oudere mensen. Daarom organiseert de cvba-so Zorgcirkels Jongdementie jaarlijks...

 • Levensloop Leuven 2018 bracht met een zonovergoten en druk bezocht evenement, tijdens het weekend van 5 en 6 mei, ruim 210.000 euro op ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Wij zijn als zorgende en sociaal geëngageerde organisatie bijzonder trots te kunnen rekenen op medewerkers,...

 • Binnen de ‘klassieke’ hef- en tiltechnieken ligt de nadruk op ‘rugpreventie’ van de zorgverlener.  Het MERGO-systeem kijkt breder en verbindt verplaatsingstechnieken (cognitief, organisatorisch en fysieke ergonomie) met het stimuleren van de zelfredzaamheid van de somatisch en/of cognitieve beperkte bewoner.  De technieken zijn steeds gericht op...

 • Van 12 tot 15 april was Dijlehof vertegenwoordigd op de “European Summit” van “Cycling without Age”. Dit is een wereldwijde beweging, gestart in 2012 in Denemarken, die fietsen voor alle leeftijden mogelijk maakt dankzij een aangepaste Riksja fiets. Luc, vrijwilliger en Riksja piloot van het...

 • WZC Ter Meeren leeft en de buurt is hier meer dan welkom. Minister Jo Vandeurzen deed onlangs een oproep naar de woonzorgcentra om de spil van hun buurt of dorp te zijn. Uiteraard vinden we dat in Ter Meeren een goed idee, want dit principe...

 • Op woensdag 23 mei 2018 organiseren Marleen Ruelens en Erik Meulemans in Het Depot te Leuven hun 2de benefietconcert ten voordele van de Zorgcirkels Jongdementie, de eerste zorgcoöperatie in Vlaanderen. Editie 2017 van hun benefiet trok met De Laatste Showband zo veel geïnteresseerden aan dat...

 • Voor de collega’s in Huldenberg en Neerijse start editie 2018 van de ‘Week van de Mobiliteit’ op maandag 23 april en ze sluiten hun sensibiliseringscampagne af op vrijdag 27 april. Het aangegane engagement om bij te dragen aan duurzame mobiliteit en leefbaarheid in onze regio...

 • Team Woonzorgnet-Dijleland neemt voor het vierde jaar op rij deel aan Levensloop Leuven, een sportief evenement georganiseerd door de Stichting tegen Kanker. Samen met collega’s, vrijwilligers, familieleden en vrienden vieren we het leven, herinneren en strijden: YES WE CARE! We zetten ons beste beentje voor...

 • In Vlaanderen worden meer dan 5.400 veertigers, vijftigers of zestigers en hun families geconfronteerd met jongdementie. Je bent ergens met hen en opeens vragen ze “Wie ben jij? Waar ben ik?” Ouders, broers of zussen die actief in het leven staan wordt plots een halt...

 • Sinds kort is er een nieuwe, makkelijke online manier om projecten en huizen van Woonzorgnet-Dijleland te steunen door je online aankopen via www.trooper.be te doen. Hoe werkt Trooper ? Ga naar de Trooper-pagina van De Wingerd, Dijlehof, Keyhof, Ter Meeren of de Zorgcirkels Jongdementie. Je...

 • Vorig jaar schreef Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur, een opiniestuk naar aanleiding van de uitreiking van de gouden schoen. Zij stelde voor om naar analogie met de award voor de verdienstelijke voetballer, het beste team en de meest inspirerende coach ook een witte schoen uit te...

 • Als er iets is waar we het mee eens zijn in het opiniestuk van Rudy Moenaert (DM 13/01/2018), dan is het wel zijn noodkreet om het perspectief van mensen met dementie en hun naasten veel ernstiger te nemen (‘wij zijn verdorie klant’), zoniet tot uitgangspunt...

 • Woonzorgnet-Dijleland vzw onderschrijft als werkgever het ‘Charter voor een gezinsvriendelijke organisatie‘. Onze organisatie onderschrijft onderstaande waarden: Het gezin of de familie van elke werknemer is voor ons belangrijk, ongeacht zijn of haar plaats of functie in onze organisatie. We staan daarom open voor het zoeken...

 • De medewerkers, de directie en het bestuur wensen jou een fijne Kerst en een stralend Nieuwjaar!  

 • De werking van de Zorgcirkels Jongdementie wordt zelfvoorzienend vanaf volgend jaar, zonder structurele subsidies. Het is weer volop cadeautjestijd en het mag ook al eens makkelijk gaan… de race om kerstgeschenkjes: bestel vandaag nog een kerst- of eindejaarspakketje en verras er je vrienden mee. Stel...

 • Het succes van goede zorg zit in medewerkers en vrijwilligers, die het beste van zichzelf blijven geven, wars van mediahypes en eenzijdige aandacht voor de kwaliteit van de zorg in Vlaanderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat voor elke negatieve feedback er zes positieve berichten nodig...

 • Schoenen Torfs is een bedrijf met een groot hart en engageert zich om jaarlijks €250.000 te besteden aan goede doelen. Eén van de 150 geselecteerde projecten is het Leuvense Ontmoetingshuis van de Zorgcirkels Jongdementie – geef hen jouw stem en help hen om mee te dingen...

 • Beste bewoner, beste familie, Donderdagavond (11.10.2017) liet PANO op TV1 in de uitzending ‘Undercover in woonzorgcentra: minimale zorg, maximale winst’, Vlaanderen kennis maken met het wonen, leven en zorgen in de commerciële ouderenzorg. De uitzending was met momenten erg schokkend en heeft ons, als niet-commerciële...

 • Geen vooruitgang zonder inspiratie: dus trokken vrijwilligers Luc Gadeyne en Lieve Ruwet op vrijdag 22 september vanuit Dijlehof in Leuven naar de allereerste inspiratiedag “Fietsen zonder leeftijd” door Mobiel 21 en Fietsberaad Vlaanderen, georganiseerd in het stadhuis van Deinze. Mobiel21 zet zich als beweging al...

 • Wegens het succes van de eerste editie en op algemene aanvraag hernemen we de Masterclass ComfortZorg van dinsdag 27 juni nog één keer op vrijdag 24 november 2017.  De deelnemers uit gans Vlaanderen en uit diverse specialismen van de personenzorg waren lovend over de eerste...

 • Griet Robberechts  is algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland en studeerde in 1981 af in het Leuvense Paridaensinstituut. Benieuwd naar het traject dat ze volgde na haar secundair onderwijs, kwam de oud-leerlingenbond haar opzoeken in Dijlehof. Ze hadden een openhartig gesprek over haar loopbaan en vooral over...

 • Wonen in Assistentiewoningen Keyhof, ruimte voor kwaliteitsvol leven in een nog te realiseren nieuwbouwproject. Een warme thuis voor de actieve senior die van het leven geniet en autonoom wil wonen met: al het comfort dat je gewoon bent een veilig en gerust gevoel dienstverlening op...

 • De verbouwingen en uitbreidingswerken waardoor de capaciteit van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven steeg van 128 naar 147 woongelegenheden worden administratief afgerond met een bezoek van de Zorginspectie. In een notendop: van 3 bestaande woningen voor 15 bewoners zijn nu 6 kleinschalige woningen gemaakt voor...

 • Op maandag 18 september 2017 om 19.30u stipt ontvangen we Prof. Dr. Marc Van Ranst voor een lezing in woonzorgcentrum Dijlehof, gelegen in het hartje van Leuven op een boogscheut van de Oude Markt. Het belooft een erg boeiende uiteenzetting te worden in verband met vaccinaties....

 • De coöperatie Zorgcirkels Jongdementie werd op 31 juli 2017 opgericht in de schoot van vzw Woonzorgnet-Dijleland en het Expertisecentrum Vlaams-Brabant Memo. Het is een zorgorganisatie met de doelgroep en tegelijk voor de doelgroep! Jonge mensen met dementie zijn immers ook vennoten en stippelen mee de...

 • Tijdens de “Week van de Mobiliteit” in 2016 kondigde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) financiële steun aan voor een drietal ondernemingen in Vlaams-Brabant: bedrijven en organisaties die zich net als Woonzorgnet-Dijleland inzetten voor groenere mobiliteit en gezond woon-werkverkeer. In totaal worden er door het Leuvense Velo vzw 33...

 • Woonzorgnet-Dijleland en De Wingerd nodigden op dinsdag 27 juni 2017 heel wat collega’s en vrienden uit voor een bijzondere vormingsdag rond comfortzorg – een discipline waarin onze kinesisten de jongste decennia heel wat ervaring hebben opgebouwd en die expertise willen ze graag delen. De deelnemers...

 • Een opsteker voor iedereen die het parcours mee heeft afgelegd dat zich vandaag opnieuw vertaalt in een inspirerend jaarverslag met de focus op de cliënt, op tal van innovatieve projecten, sprekende foto’s en zoveel kleine accenten die elk van onze vier woonzorgcentra ook in 2017...

 • Zopas verschenen in het glossy magazine Zorgcommunicatie.be – een openhartig gesprek met Stijn,  communicatiemedewerker bij Woonzorgnet-Dijleland. Hij vormt er een team met beleidsmedewerker Patris Wagemans. Geen overbodige luxe. “We zijn recent gefusioneerd tot één vzw. Die schaalvergroting was nodig om sterker te staan in het...

 • Het eerste Wijnveldseminarie op woensdag 31 mei 2017 bleek een bron van inspiratie. Prof. dr. em. Manu Keirse, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Woonzorgnet-Dijeland vzw, mocht in de nieuwe zalen van het lokaal dienstencentrum verbonden aan De Wingerd in Leuven een 70-tal deelnemers ontvangen: “Welkom in...

 • Wat een paar jaar geleden begon vanuit woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven, waar de collega’s plots geconfronteerd werden met enkele ‘Vechters’ in hun team, groeide uit tot Team Woonzorgnet-Dijleland. Op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017 hebben we ons beste beentje voor gezet en 24 uur...

 • Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe zalen van het lokaal dienstencentrum Wijnveld en woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven nodigen wij u graag uit voor het Wijnveldseminarie op 31 mei 2017. Goede dementiezorg heeft aandacht voor zowel het welbevinden van mensen met dementie als...

 • De vergrijzing in Vlaanderen neemt in hoog tempo toe. Door het succes van de mantelzorg en de kwaliteit van de thuisondersteunende diensten blijven ouderen alsmaar langer in hun vertrouwde omgeving wonen. Een verhuis naar het woonzorgcentrum kan hierdoor steeds langer uitgesteld worden. De heterogene samenstelling...

 • Het project Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven zet op zondag 7 mei 2017 de deuren open in hét Ontmoetingshuis, Woning 1 en het Dagcentrum van De Wingerd. Een veertigtal personen vond sinds de start van het uitdagende project, rond deze tijd vorig jaar, de weg naar een...

 • Goed nieuws voor de mantelzorgers die gebruik wensen te maken een tijdskrediet met zorgmotief: vanaf 1 april 2017 kunnen zij namelijk een uitkering krijgen voor 48 maanden tijdskrediet, in plaats van 36 maanden zoals voorheen. Dit alles in lijn met hetgeen de nieuwe reglementering rond “wendbaar en werkbaar werk”...

 • De benefiet 3-daagse van Hans Meus en zijn team bij De Gempemolen, ten voordele van het project Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven, levert 5.300 euro op. Heel bewust zet Hans zich elk jaar eens “tegoei” in voor het goede doel en daarvoor kiest de geëngageerde ondernemer uit...

 • Het project ‘Fietsen voor alle leeftijden‘ krijgt concreet vorm dankzij de steuntoezeggingen van D’Ieteren, Cera Leuven en Lions Leuven Erasmus. Zij sponsoren samen niet minder dan € 10.750, waarvoor we natuurlijk erg dankbaar zijn. Daarmee willen we graag twee aangepaste, elektrische fietsen aankopen. De Fun2Go is een duofiets, een...

 • Verschenen in Knack magazine – 2 maart 2017: ‘Onze zorgsector loopt vast in starre regels en procedures door zich blind te staren op kostenefficiëntie eerder dan mensen’, een opiniebijdrage door Leuvens schepen voor sociale zaken, Bieke Verlinden (SP.A), ethicus Linus Vanlaere verbonden aan RHIZO Kortrijk en Jan...

 • Nu twee jaar geleden, in 2015, fusioneerden in deze streek vier woonzorgcentra: De Wingerd en Dijlehof uit Leuven, Ter Meeren uit Neerijse en Keyhof uit Huldenberg. Men sprak van het Woonzorgnet-Dijleland en aan het hoofd ervan kwam een algemeen directeur: Griet Robberechts. Zo’n functie is...

 • FairTrade draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Dit is gebaseerd op het principe ‘trade, not aid’. Duurzame ontwikkeling draagt drie pijlers in zich. De drie pijlers...

 • Gisteren zette lokaal voorzitter Roland Verbeek van Beweging.net de vrijwilligers en mantelzorgers van Zorgcirkels Jongdementie in de bloemetjes. Al 10 jaar kennen ze deze prijs toe aan een verdienstelijk initiatief in de regio. Bart Tirez (regiodirecteur Familiehulp) diepte voor de aanwezigen de uitdagingen in de...

 • De Zorgcirkels Jongdementie biedt – samen met heel wat partners – informatie, een flexibel en aaneensluitend zorg-op-maat aanbod van verschillende begeleidings-, woon- en zorgvormen voor mensen met jongdementie, hun gezin, ruimere omgeving en professionele hulpverleners. In Hét ontmoetingshuis, een gewoon huis in de straat, kan...

 • Zorgcirkels Jongdementie is een innoverend project in de schoot van Woonzorgnet-Dijleland vzw en het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant, met steun van de Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid.  Samen met heel wat partners, particulieren en vrijwilligers brengen we informatie, bieden we een flexibel en aaneensluitend zorg-op-maat aan

 • In de provincie Vlaams-Brabant wonen ruim 250.000 zestigplussers. Tegen 2025 zullen dat er 320.000 zijn. De meesten onder hen stellen het goed, zijn actief en genieten van hun vrije tijd. Een beperkt deel van de ouderenpopulatie vraagt zorg. Eén van de aandoeningen die meer voorkomt...

 • Vlamingen zijn jaloers op de solidaire zorgfinanciering in Nederland, maar gruwen van de marktwerking. Een doorkijkje naar de Vlaamse ouderenzorg: van miljoeneninvesteringen en forse eigen betalingen tot dementievriendelijke gemeenten en vermaatschappelijking. Een bijdrage van Krista Kroon in het Nederlandse magazine “ZORGVISIE ZORG VOOR OUDE

 • Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd. Er is een groep van patiënten die nood heeft aan revalidatie maar helaas een te laag revalidatie potentieel kent omwille van verschillende redenen. Deze patiënten hebben wel behoefte aan revalidatie doch niet in de...

 • Een project waarbij zorgsector, bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en vooral ook de gebruikers van al deze innovaties elkaar hebben gevonden. We stellen u graag het ‘InnovAge’-verhaal en de resultaten van het onderzoeksproject voor! WZC Ter Meeren was partner in het InnovAge-project voor het onderzoek naar...

 • De Keyhofse meezingers, een koor van de zusters Annonciaden van Huldenberg, organiseerden op 8 mei 2016  een benefietconcert in Woonzorgcentrum Keyhof in Huldenberg. Zij musiceren daar  elke maand onder leiding van zuster Irma Wuyts en met pianobegeleiding van zuster Maria Verheyen.  Ze  brengen dan een...

 • Vandaag 14 juni 2016 was het dan zo ver: de plechtige opening van het ontmoetingshuis voor mensen met jongdementie. Het begint allemaal erg informeel: de deur staat letterlijk open voor iedereen die van ver of van nabij met deze problematiek te maken heeft. Het huis laat...