Vooruitblik naar 2022

Bart De Greef neemt al geruime tijd een actieve rol op in de raad van bestuur bij Woonzorgnet-Dijleland, hij ‘zetelt’ er niet zomaar om de legitimiteit van die VZW te onderbouwen. Het is zoals alle bestuurders van onze zorgorganisatie een bijzonder gedreven persoon die voortdurend meedenkt en onze focus scherp houdt.  Als financieel directeur bij Z.org KU Leuven, de GGZ-organisatie gelieerd aan de universiteit KU Leuven, die onder andere het UPC KU Leuven en PVT Andreas exploiteert, brengt hij heel wat ervaring mee.

Zijn nuchtere kijk op het zorglandschap in de regio en de ouderenzorg van de toekomst ontging ook de redactieraad van de huiskrant bij woonzorgcentrum De Wingerd niet, ze vroegen Bart De Greef om een eindejaarsreflectie en een vooruitblik naar 2022. Die bijdrage delen we hier dan ook graag.

’t Is goed in ’t eigen hart te kijken …

‘Achteruit blikken’, maar in de eerste plaats ‘vooruit kijken’ en dan vooral naar de ‘grote lijnen’, dat is hetgeen een raad van bestuur doet (enigszins zwart-wit gesteld). Zijn er nog bedrijfsprocessen die dienen te verbeteren? Halen we onze minimale budgettaire doelstellingen? Vinden we het nodige personeel op de krappe arbeidsmarkt? Wat met de (toekomstige) infrastructuur?

In deze nieuwjaarsboodschap ben ik blij om vooral even te mogen ‘stilstaan’ bij onze organisatie en dan vooral bij de essentie, nl. de ‘unieke mensen’ die deze organisatie maken. Woonzorgnet-Dijleland en De Wingerd hebben maar één finale bestaansreden en dat is kwalitatieve zorg leveren aan de bewoners.
Als het over goede zorg gaat, zijn bovenstaande vermelde randvoorwaarden belangrijk, maar kom je finaal toch steeds terecht bij het engagement en de inzet van alle (zorg- én ondersteunende) medewerkers. Het zijn zij die de woorden van procedures en draaiboeken omzetten in krachtdadige acties. Het zijn zij die het verschil maken en dat wordt effectief gemaakt bij Woonzorgnet-Dijleland.

Alhoewel het applaus voor ons als zorgmedewerkers een beetje weggeëbd is, is de COVID-pandemie dat zeker nog niet. Golf na golf hebben we moeten trotseren, waarbij het ondertussen –onterecht- ‘business as usual’ geworden lijkt. De coronacrisis lijkt vandaag dan ook harder toe te slaan dan een jaar geleden. Ik kan alleen maar hopen dat ieder van jullie de kracht vindt om verder te blijven zorgen voor elkaar en voor de bewoners.

Het mooie aan onze COVID-aanpak is dat we de eerder uniforme richtlijnen van de overheid niet zomaar als enige waarheid nemen. Steeds trachten we -en dat typeert ons- te denken vanuit de (levens)kwaliteit voor de bewoner. Waar nodig werden duidelijke keuzes gemaakt tussen  bewonersveiligheid enerzijds en levenskwaliteit anderzijds, bijvoorbeeld het isolement van bewoners is maximaal vermeden. Wat is een bewoner immers met extra tijd als die tijd zinloos en leeg aanvoelt? De meeste bewoners hebben immers niet de luxe om de verloren tijd later nog in te halen. Waar nodig hebben we deze visie ook in het publieke debat verdedigd.

Ik meen dat we hier een juiste middenweg in hebben gevonden en hoop dat we deze focus steeds zullen behouden in de verdere COVID-uitdagingen, maar ook in alle toekomstige uitdagingen.
De COVID-pandemie heeft ons daarnaast ook een aantal zaken geleerd; bijvoorbeeld dat sommige bewoners gebaat zijn of meer rust vinden bij minder bezoek. Deze lessen zullen we –vanuit het perspectief van de bewoner- zeker dienen mee te nemen naar ons toekomstig beleid.

Ondertussen starten ook een aantal andere dossiers terug op, waarbij het DNA en de focus van onze organisatie opnieuw duidelijk wordt. Het werken aan nieuwe zorginitiatieven, nog meer verregaande familieparticipatie, een zorgzame buurt realiseren, …
We moeten immers blijven groeien en al die mooie ideeën verdienen een kans om verder te worden uitgewerkt. Ik kijk al uit, samen met mijn collega-bestuurders, naar de voortgang die het management en heel de organisatie zullen realiseren.

Wij trachten hiervoor het kader te scheppen en mee richting te geven. De focus op goede bewonerszorg is immers ook de primaire focus van de raad van bestuur.
Maar naast dat ‘vooruit kijken’, moeten we dus ook af en toe de tijd nemen en ‘stilstaan’ om te genieten van wat we dagdagelijks samen realiseren en in het leven van anderen kunnen betekenen.

Afsluitend wil ik iedereen die verbonden is met Woonzorgnet-Dijleland (bewoners, familie, sympathisanten en medewerkers) een zeer warm, gezond en liefdevol 2022 toewensen.
De huidige situatie leert ons immers wat echt belangrijk is.

Ik wens iedereen de nodige veerkracht en werkvreugde om elke dag het beste van zichzelf te blijven geven voor de bewoners. Ik hoop dat jullie -net als ik- trots kunnen zijn om voor deze vooruitstrevende organisatie te werken. Alvast een welgemeende merci!

Bart De Greef
bestuurder Woonzorgnet-Dijleland VZW