Over ons

Woonzorgnet-Dijleland vzw (zie organogram) groepeert vier woonzorgcentra:
De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg.

Het dienstenaanbod ondersteunt ouderen en hun netwerk bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en welbevinden. Elk woonzorgcentrum heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen accenten en waarden. De vier huizen dragen echter actief één gemeenschappelijke deler uit: gastvrijheid, huiselijkheid en persoonlijke zorg lopen als een rode draad doorheen de huizen. Respect, leren en zorg zitten in het DNA van allen die dagelijks betrokken zijn. Elke dag, elk uur, elke minuut met een glimlach: nabij en betrokken, kortom er zijn voor ouderen.

We zorgen voor kwaliteit van leven
met de stroom mee,
en tegen de stroom in als het moet
maar we zullen zorgen voor kwaliteit van leven.

Een palet van thuisondersteunende diensten en woonzorgvormen:
Zo lang mogelijk in de eigen huiselijke omgeving kunnen leven,
is de wens van iedereen.

De zin om de dingen goed te doen en voortdurend uitgedaagd zijn in verbeteren.
Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en wat we doen, goed doen.

Continu streven naar zo gewoon mogelijk leven en wonen met behoud van regie en autonomie, vraaggestuurd en belevingsgericht.

Trots op medewerkers:
Het zijn bevlogen mensen met een passie voor het breder zorgkader !

Ruimte voor innovatie en nieuwe praktijken:
de synergie van kennis, inzichten en ervaring is een opportuniteit voor continue kwaliteitsverbetering.