Woonzorgcentra

Elk woonzorgcentrum van Woonzorgnet-Dijleland heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen accenten en waarden.
Alle huizen dragen echter actief één gemeenschappelijk deler uit.
Gastvrijheid, warmte en persoonlijke ondersteuning:
deze waarden lopen als een rode draad doorheen de huizen en zitten in het DNA van allen die dagelijks betrokken zijn.

De Wingerd - Leuven

Wingerdstraat 14
3000 Leuven
www.wingerd.info

Campusdirecteur
Jan Vanwezer

T: 016 28 47 90

Dijlehof - Leuven

Minderbroedersstraat 9b
3000 Leuven
www.dijlehof.be

Campusdirecteur
Rudi Logist

T: 016 29 31 42

Keyhof - Huldenberg

Stroobantsstraat 75
3040 Huldenberg
www.keyhof.be

Campusdirecteur
Sarah Dupont

T: 016 47 98 10

Ter Meeren - Neerijse

Wolfshaegen 186
3040 Neerijse-Huldenberg
www.termeeren.be

Campusdirecteur
Eddy Devolder

T: 016 47 13 51

burenberg-edit

Biehal 2
3000 Leuven
Burenbergsite

Campusdirecteur
Rudi Logist

T: 016 29 31 42

Een waaier aan diensten een woonzorgvormen

Inspelen op de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen.
Het aanbod afstemmen op de zorgvragen en behoeften.  Op elke zorgvraag een gepast antwoord aanbieden.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Assistentiewoningen

Autonoom wonen met zorg binnen handbereik.

Een assistentiewoning is een keuze tot autonoom wonen met de mogelijkheid van diensten en zorg binnen handbereik.  Zo hoeft u zich vandaag geen zorgen te maken over mogelijke toekomstige hindernissen.

Over het gebruik van diverse diensten beslis je zelf. Crisis-  en overbruggingszorg worden gegarandeerd.  De woonassistent adviseert in de zoektocht naar de juiste zorg- en dienstverlening. Zij is tevens de aanspreekpersoon en luistert naar alle vragen en bezorgdheden. Externe hulp organiseert u zelf.

Dagcentrum

Ook wanneer zorg en ondersteuning een noodzaak wordt, blijft er de wens om zo lang mogelijk thuis te wonen.

Het dagcentrum kan een oplossing zijn wanneer:

 • fysieke problemen de mobiliteit beperken en zorg nodig wordt
 • psychische factoren spelen zoals eenzaamheid, depressie of dementie
 • er nood is aan sociaal contact of een zinvolle tijdsbesteding
 • mantelzorgers even tijd voor zichzelf nodig hebben.

Je kan rekenen op professionele zorg en een fijne, zinvol ingevulde dag in een huiselijke en veilige omgeving. Bezoekers bepalen zelf, in overleg met de thuiszorg en de verantwoordelijke van het dagcentrum hoeveel en welke dagen ze per week wensen te komen. Vervoer kan in overleg geregeld worden.

Kortverblijf

Een tijdelijk verblijf in het centrum voor kortverblijf kan een oplossing zijn.

De permanente zorg, dag in dag uit, blijft zelfs met thuisverpleging of gezinshulp een niet te onderschatten taak. Soms doen er zich situaties voor waarbij de mantelzorger die taak een poosje niet kan verder zetten:

 • de zorgvraag van de oudere is tijdelijk verhoogd en de mantelzorger heeft even ondersteuning nodig
 • de mantelzorger is voor een tijdje ziek of heeft een drukke periode
 • de mantelzorger is toe aan rust of aan vakantie.

We bieden tijdelijke huisvesting en zorg aan ouderen met beperkte en uitgebreide zorgvragen. De zorgvrager is tijdelijk te gast in het kortverblijf en kan rekenen op een huiselijke en warme woonomgeving, kwalitatieve zorg en begeleiding die afgestemd is op de zorgvraag.

Wonen en leven in het woonzorgcentrum

Als de zorgbehoefte groter wordt en thuis wonen niet langer kan.

Wonen in een huiselijke omgeving met ruimte voor kwaliteit van leven.

Soms doen er zich situaties voor waardoor thuis wonen niet langer een optie is. Een verblijf in één van onze woonzorgcentra is aangepast aan ieders zorgvraag, gewoontes en mogelijkheden. Variërend van somatische tot comfortzorgen en de specifieke begeleiding van personen met dementie ligt de focus steeds op kwaliteit van leven.

Leven met ondersteuning en belevingsgerichte zorg

Woonzorgnet-Dijleland kiest expliciet voor kleinschalig genormaliseerd wonen en belevingsgerichte zorg.
Maximaal comfort, behoud van regie en sociale relaties, een huiselijke omgeving, zorg en ondersteuning in een vertrouwde leefwereld, zoveel mogelijk zoals thuis georganiseerd. Daar gaan we samen voor.  Alles wordt ingezet om de cliënt, de familie en de naasten van de ouderen zo nauw mogelijk te betrekken. Bewoners en mantelzorgers zijn en blijven hét aanspreekpunt tijdens het volledig woonzorgtraject.

 • WZC De Wingerd in Leuven
  16 woningen voor 8 personen met dementie en 9 zorgflats voor echtparen
  E: sociale.dienst@wingerd.info – T: 016 28 47 93
 • WZC Dijlehof in Leuven
  Neerdijle, Hoogdijle en Huis Lessius tellen samen 70 éénpersoonskamers
  E: socialedienst@dijlehof.be – T: 016 29 31 42
 • WZC Ter Meeren in Neerijse
  8 woningen voor 11 tot 15 bewoners
  E: sociale.dienst@termeeren.be – T: 016 47 99 35
 • WZC Keyhof in Huldenberg
  8 woningen voor 8 bewoners en 9 zorgflats
  E: info@keyhof.be – T: 016 47 98 10

Expertisecentrum Dementie

Dementie is een complexe aandoening. Naast de lichamelijke veranderingen duiken meestal ook sociale en psychische problemen op. Dit roept heel wat vragen op bij de persoon met dementie, zijn naaste omgeving en professionele hulpverleners..

Om aan deze vragen tegemoet te komen, sloot de overheid een overeenkomst met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de negen regionale steunpunten. Memo is het erkende Expertisecentrum Dementie in de provincie Vlaams-Brabant.

ECD MEMO regio Oost-Brabant:

Zorgcirkels Jongdementie

Het ontmoetingshuis biedt een flexibel aanbod met activiteiten en openingsuren op maat.

De Zorgcirkels Jongdementie spelen in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Hét ontmoetingshuis en de zeven andere zorgcirkels: sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleider, dagcentrum, woonunit, buddy-werking, vorming en een ontmoetingsgroep versterken de veerkracht van jonge mensen met dementie en hun omgeving.

Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven

Lokaal Dienstencentrum

Een open huis waar iedereen terecht kan voor ontmoeting, informatie en dienstverlening.

Door het creëren van een sociaal netwerk wordt het algemeen welzijn, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van de gebruiker ondersteund. Verbonden aan woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven is er ook steeds bijzondere aandacht voor dementiegerelateerde thema’s en een gevarieerd aanbod van laagdrempelige, aangepaste en actuele activiteiten en hulp- en dienstverlening op maat van de gebruiker.

LDC Wijnveld