Vrijdag 11 september 2020, een hele dag in conclaaf rond de prangende vraag ‘Wat zou jij doen?’. Een bonte verzameling stakeholders tekende in Leuven bij WZC De Wingerd present om een breed gedragen aanbeveling op te stellen die moet uitmonden in een beter beleid inzake...

Eind augustus 2020 hebben Woonzorgnet-Dijleland VZW en Druifkracht CV een intentieverklaring getekend met als doel de stroomvoorziening van de woonzorgcentra Keyhof in Huldenberg en Ter Meeren in Neerijse toe te vertrouwen aan de lokale energiecoöperatie. We willen immers meewerken aan de energietransitie door zelf groene stroom op te...

Hoe krijg je effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg zo dicht mogelijk bij de burger en maak je die voor iedereen toegankelijk? Over die vraag boog de Vlaamse overheid zich al in 2017 en het antwoord werd uiteindelijk gevonden in de oprichting van Eerstelijnszones, structurele samenwerkingsverbanden waarbinnen...

31 augustus 2020 – Het debat over de bezoekregeling in woonzorgcentra is momenteel erg actueel. Sinds 25 juli heeft de overheid strengere maatregelen opgelegd aan woonzorgcentra, waardoor bezoek opnieuw beperkt is. Sommige woonzorgcentra voerden uit eigen initiatief al verstrengingen door. Anderen stuurden ons de vraag...

De tweede golf van de pandemie kwam vroeger dan verwacht, of misschien is ze er gewoon eerder dan we hadden gehoopt. De maatregelen van het Agentschap Zorg & Gezondheid voor onze huizen verscherpten. Er werden her en der opnieuw mini-Lockdowns ingevoerd en voor ganse provincies...

Zorg verlenen als een privilege blijven beschouwen, ook in COVID- en hittegolf-tijden, een dijk van een opdracht. Zorg verlenen is een privilege. Het dicht bij mensen mógen komen, hen nabij zijn, hen fysiek, mentaal, sociaal, geestelijk ondersteunen is het voorrecht dat zorgverleners hebben in de...

Een woord van oprechte waardering en dank in deze moeilijke dagen, gericht aan alle medewerkers en de artsen verbonden aan Woonzorgnet-Dijleland VZW en gebracht namens de Raad van Bestuur. Wij beseffen zeer goed dat werken in de ouderenzorg vandaag door de extra-beschermingsmaatregelen geen eenvoudige opdracht is....

Els Van Hoof en CD&V werken een voorstel uit om thuiswonende mensen met jongdementie beter te ondersteunen. Hopelijk krijgen ze de steun van andere politieke families in het parlement, want de regeling zoals die er vandaag op Vlaams niveau is, dekt alleen een deel van...

De Coronacrisis heeft in de ouderenzorg duidelijk een aantal problemen en tekortkomingen blootgelegd. Vrijwilliger Rudi had een boeiend en diepgaand gesprek met Griet Robberechts, algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland. De volledige bijdrage verschijnt eerstdaags in het zomernummer van de huiskrant bij woonzorgcentrum De Wingerd . De laatste...

De royale en aanhoudende steunbetuigingen, voor de bewoners en iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij de zorg tijdens de coronacrisis, voeren ons naar ongekende hoogten. Onlangs ontvingen we ook post uit Laken, een mooi kaartje en een leuke brief. Blijk van bijzondere erkenning...