In Vlaanderen zijn er meer dan 1.7 miljoen mantelzorgers (18 jaar en ouder), zij zorgen dagelijks voor anderen. Dat zijn ouders van een kind met een verstandelijke beperking, een kind van ouders met een beperking, een broer of zus die zorg draagt voor iemand met...

We testen in De Wingerd niet alleen de effecten van een bedkoepeltoepassing uit, waarmee audiovisuele prikkels worden gefilterd of toegevoegd om extra mentale en fysieke rust te brengen bij personen met dementie. We meten ook het effect van schommelen, een zintuigelijke voorspelbare ritmische prikkel, op...

Een jaar waarin we tussen de COVID-golven door proberen te laveren en we onze kritische reflectie bewaren op wat stille normaliteit dreigt te worden. Een jaar waarin we samen vasthouden aan onze visie, die vertrekt van menselijkheid en welbevinden bij bewoners, ook al was dit...

Lieve Uytterhoeven (ergotherapeut), David Bayard, Vicky Aerts (kinesitherapeuten) en campusdirecteur Sarah Dupont van woonzorgcentrum Keyhof in Huldenberg werken samen met Jo De Clercq van Woonzorgnet-Dijleland aan een bijzonder low/no-tech innovatieproject: SkinCair, innovatief bedlinnen ontwikkeld door Sense Textile, voor een gezondere slaap. De eerste resultaten van een...

De eerste samenkomst van Cure Care Network België en Zorgnetwerk Nederland had op donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022 plaats in Leuven. De stad is bij de noorderburen niet alleen bekend om haar universiteit en brouwerijen, maar sinds ze in 2020 de titel van...

Persoonsgerichte niet medicamenteuze zorg voor personen met dementie: we speuren continu de markt af naar nieuwe ontwikkelingen en startups met vernieuwende ideeën. Zo testten we de voorbije maanden een gamma bedkoepels in woonzorgcentrum De Wingerd. Hoofdbetrachting bij dit alles: een positievere zintuigelijke ruimtelijke beleving realiseren voor...

Omwille van de huidige economische context wordt de sector door het Agentschap Zorg en Gezondheid een tijdelijke versnelling van de indexatiefrequentie toegestaan: tussen 1 maart 2022 en 28 februari 2023 mogen de dagprijzen 6 maanden na de laatste indexatie opnieuw geïndexeerd worden, in plaats van...

Met een toename van de zorgzwaarte bij een bewoner neemt ook de fysieke belasting van de medewerker flink toe. Vanuit ergonomische standpunt en als zorgende werkgever nemen wij initiatieven om de werkdruk en de werklast te verlagen. Bij één van zo’n initiatieven bekijken we samen...

Samen met onderwijspartner StFran. onderschrijft Woonzorgnet-Dijleland VZW deze vrije tribune in Knack namens de HBO5-verpleegkunde opleidingen van het katholieke net. Het is bijzonder pijnlijk dat de accreditatie net in deze periode van crisis, met een groot tekort aan personeel in de zorg, een grote groep...

Cera ondersteunt Het Lezerscollectief en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen voor het organiseren van ‘samenleessessies’ op twaalf nieuwe leesplekken waaronder het dagcentrum van De Wingerd. Samen bouwen we verder aan warme en zorgzame buurten.  Teksten en verhalen roepen dikwijls sterke emoties en oude herinneringen op en helpen de luisteraars om in het...