Welzijn & Preventie

Als zorgzame organisatie investeren we dagelijks in welzijn en preventie, niet alleen voor bewoners en medewerkers, ook naar het welbevinden van familie en de inzet van vrijwilligers gaat heel wat aandacht uit.

In het afgelopen jaar lag de focus qua arbeidsveiligheid onder meer op: evacuatieoefeningen, praktische opleidingen brandpreventie en blustechnieken; de vorming van crisisteams en diverse risicoanalyses. Er werd tevens ingezet op ergonomie en psychosociale aspecten rond ‘veerkracht’ tijdens vormingen voor medewerkers.

Om dit alles in goede banen te leiden, rekenen we o.a. op intern preventieadviseur Maria Bragina. Dankzij sensibiliseringscampagnes en vormingen werd het aantal arbeidsongevallen de voorbije 4 jaar gehalveerd. De arbeidsongeschiktheid werd dankzij dit preventiebeleid zelfs tot 1/10de gereduceerd.

Woonzorgnet-Dijleland werkt succesvol samen met professionele partners zoals: IDEWE, AP Hogeschool Antwerpen, Arteveldehogeschool, VerV – Ergonomievereniging, ITNA en The Human Link.