Duurzaamheidsexpert

Ben jij de expert duurzaamheidsontwikkeling die ons kan ondersteunen ?

Duurzaamheid verankeren in alles wat we doen: dit is één van de strategische doelstellingen van Woonzorgnet-Dijleland. De laatste jaren grepen we elke kans aan om binnen de werking van onze woonzorgcentra De Wingerd, Dijlehof, Ter Meeren en Keyhof de ecologische voetafdruk te verkleinen en verantwoorde keuzes te maken op vlak van mobiliteit, bouwtechnieken, watergebruik en energie.

Nu willen we alle genomen en toekomstige initiatieven bundelen in een consistent beleidsplan dat vanuit een nulmeting vertrekt. Om dat geïntegreerd plan van aanpak op te stellen zijn we op zoek naar expertise en ondersteuning. Die vind je uiteraard bij specialisten, maar hier hangt een stevig prijskaartje aan. Onze middelen zetten we liever in voor de directe bewonerszorg en daarom stellen we de vraag aan iedereen die onze woonzorgcentra een warm hart toedraagt:

Ben jij expert duurzaamheidsontwikkeling en bereid om voor ons een gefundeerd duurzaamheidsbeleid uit te tekenen en dit project te trekken? Heb je interesse om ons hiermee te helpen?

Neem dan vandaag vrijblijvend contact met ons op zodat we samen onze noden en jouw mogelijkheden op elkaar kunnen afstemmen. E-mail: maria.bragina@wznd.be