zorginspectie-openbaarheid-verslagen

Zorginspectie op bezoek in Neerijse en Leuven

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen vallen onder het kwaliteitsdecreet van 2003. Dat decreet verplicht de gezondheidsvoorzieningen om aan zijn gebruikers een verantwoorde hulp- en dienstverlening te geven en om het interne beleid dat dit veronderstelt, aan te tonen.

Om erkend te worden en te blijven, ondergaat elk woonzorgcentrum regelmatig inspecties. Die worden uitgevoerd door de afdeling Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De verslagen van de Zorginspectie zijn in principe publiek en kunnen opgevraagd worden. Alle informatie, modelverslagen en de inspectieprocedures kunt u raadplegen op: www.departementwvg.be/zorginspectie

De onaangekondigde bezoeken aan woonzorgcentrum Dijlehof en De Wingerd in Leuven, en aan Ter Meeren in Neerijse, bevestigen dat de naleving van de regelgeving als ‘conform’ beschouwd mag worden. Enkele werkpunten aangestipt in de verslagen van inspectie nemen we mee om de registratie van onze dienstverlening en de geboden zorg nog te verbeteren.

We blijven investeren in medewerkers en middelen, samen met bewoners en mantelzorgers blijven we werken aan kwaliteitsvolle zorg voor waardevolle mensen!