Dementiewijzer

Dementiewijzer helpt mantelzorgers op weg

In de provincie Vlaams-Brabant wonen ruim 250.000 zestigplussers. Tegen 2025 zullen dat er 320.000 zijn. De meesten onder hen stellen het goed, zijn actief en genieten van hun vrije tijd. Een beperkt deel van de ouderenpopulatie vraagt zorg. Eén van de aandoeningen die meer voorkomt bij het ouder worden is dementie. Op dit ogenblik treft het naar schatting 19.000 mensen in onze provincie. Door de vergrijzing zal dit aantal in de toekomst nog toenemen.

Wie te maken krijgt met dementie wordt overvallen met vragen. Er is veel onwetendheid over, men weet niet hoe ermee om te gaan en waar men hulp en ondersteuning kan vinden. Mensen reageren vaak onbeholpen, ontkennend of afwijzend.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant MEMO stelt haar nieuwe DEMENTIEWIJZER voor tijdens een persconferentie in woonzorgcentrum Mater Dei te Heikruis, Pepingen. De provincie Vlaams-Brabant, het Expertisecentrum Dementie, SEL Goal, SEL Zorgnetwerk Zenneland en Woonzorgnet-Dijleland geven graag wat meer uitleg bij de dementiewijzer.

Het is een hulpmiddel dat op een laagdrempelige manier informatie geeft aan mantelzorgers van mensen met dementie en professionelen. Het zet hen op weg naar de gepaste zorg of ondersteuning, aan de hand van een aantal vragen en antwoorden. De dementiewijzer is bondig en concreet en bevat ook heel wat communicatietips om de persoon met dementie bij de zorgvraag te betrekken.

De dementiewijzer kost 1 euro per stuk en kan gekocht of besteld worden via www.dementie.be/memo

MEMO, het expertisecentrum voor dementie, viert dit jaar haar 15 jarig bestaan. De voorbije jaren werd de werking van MEMO in de regio’s Leuven en Halle-Vilvoorde mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant. De provincie publiceerde eerder ook al brochures en lanceerde www.vlaamsbrabant.be/wegwijsdementie. Daar vindt de bezoeker een overzicht van alle organisaties die rond dementie werken, van diagnose en hulp tot begeleiding.