Eerstelijnszone Leuven

Hoe krijg je effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg zo dicht mogelijk bij de burger en maak je die voor iedereen toegankelijk? Over die vraag boog de Vlaamse overheid zich al in 2017 en het antwoord werd uiteindelijk gevonden in de oprichting van Eerstelijnszones, structurele samenwerkingsverbanden waarbinnen lokale overheden en private zorg- en hulpverleners het zorgaanbod op elkaar af stemmen. In Vlaanderen werden ondertussen 60 eerstelijnszones opgericht.

Die ‘eerste lijn’ dat zijn de zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan: huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Een ‘eerstelijnszone’ wordt gevormd door non-profit organisaties, publieke diensten en private partners waarbij de genoemde zorgverleners actief zijn. Toen het overleg met een aantal zorgpartners in de regio werd opgestart, om uiteindelijk te komen tot ‘Eerstelijnszone Leuven’, trokken we onmiddellijk mee aan de kar. Meer efficiëntie en betere zorg voor iedereen is dan ook één van onze belangrijkste drijfveren.

De partners van de eerstelijnszone zijn in de eerste plaats de zorggebruikers en de mantelzorgverenigingen, zij worden in deze nieuwe structuur vertegenwoordig in de geleding ‘personen met een zorg- en ondersteuningsnood’. De beroepsactoren zijn in drie clusters vertegenwoordigd in de: ‘openbare besturen’, ‘gezondheidszorg’ en ‘welzijn’. Griet Robberechts, algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland, zetelt in die laatste geleding van de ‘Zorgraad’, de stuurgroep waar de samenwerking binnen de eerstelijnszone wordt afgestemd en waar er richting gegeven wordt aan het heel  diverse eerstelijnsaanbod binnen onze regio.

De eerste resultaten van die samenwerking waren er al snel, denk aan de Eerstelijns Ouderenpsychologe die in Lokaal Dienstencentrum Wijnveld al een tijdje een vast spreekuur heeft. Maar na zes maanden van sterke focus en volharding in een onder andere door de coronacrisis snel transformerend zorglandschap, was het tijd om even achterom te kijken, te reflecteren, te nuanceren en vooral om naar de samenwerking in de toekomst te kijken.

Dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting konden vertegenwoordigers van maar liefst 20 woonzorgcentra uit de eerstelijnszones van Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid samengebracht worden voor een netwerkdag in de Heerlijckyt van Elsmeren. Het gebeurt niet snel dat drie koepels (openbaar, privé en vzw) elkaar vinden rond inspirerende ideeën voor nog beter op de vraag afgestemde ouderenzorg. Tijdens de workshop ‘Scherp & Uitdagend WZC’ onder professionele begeleiding van Peter Rosseel (MCR Consulting) bleek er voldoende raakvlak om een gezamenlijk engagement aan te gaan voor concretere samenwerking. Onze vier huizen, Keyhof in Huldenberg, Ter Meeren in Neerijse, Dijlehof en De Wingerd in Leuven, bouwen mee aan morgen: beter wonen – beter leven – beter zorgen.