Symposium Dementie op jonge leeftijd

Vlaanderen telt ongeveer 7000 mensen die tijdens hun beroepsactieve leven te horen krijgen dat ze een dementie ontwikkelen. Dat leidt er doorgaans toe dat zij vroegtijdig uit het arbeidscircuit verdwijnen doordat de relatie werknemer – werkgever door de mindere prestaties op de proef gesteld wordt. De publicatie van een nieuw boek over de problematiek, is aanleiding tot de organisatie van een symposium op 2 december voor hulpverleners, mantelzorgers en mensen die getroffen zijn door de aandoening.

 Dementie onder de leeftijd van 65 jaar is ingrijpend, zowel voor de persoon zelf als zijn omgeving. ‘Vaak is het een sluipend proces dat zich wat onder de radar afspeelt en waarbij de symptomen zoals persoonlijkheids- of gedragswijzigingen eerder gelinkt worden aan een depressie, midlifecrisis of relatieproblemen,’ zegt Annemie Janssens, klinisch psychologe van het Expertisecentrum Dementie in Vlaams-Brabant die samen met professor Marjolein de Vugt (Universiteit Maastricht) het boek ‘Dementie op jonge leeftijd’ schreef.

Nieuwe standaardwerk

In het nieuwe standaardwerk beschrijven experten uit Vlaanderen en Nederland elk aspect van het leven met dementie, van symptomen en diagnose over medicatie en behandeling, tot de gevolgen voor het gezin en de bestaande vormen van ondersteuning voor alle betrokkenen. Met persoonlijke getuigenissen, concrete tips en een rijkdom aan informatie die helpt bij het herwinnen van de controle over het leven.

Begripvolle werkgever?

Dat is ook nodig’, zo weet Daniël De Baeck, die zelf tijdens zijn beroepsloopbaan een diagnose van frontotemporale dementie kreeg en actief is bij de werkgroep van mensen met dementie die onder meer door Alzheimer Liga Vlaanderen wordt begeleid. ‘Ik had het geluk, toen ik bij DHL werkte, dat mijn werkgever begripsvol was voor wat ik doormaakte. Ik ben trots dat ik daarover samen met mijn werkgever mag getuigen, want ook voor hen en voor arbeidsgeneesheren is het niet altijd evident om gepaste oplossingen te vinden.’ De Baeck pleit alvast voor een grotere bespreekbaarheid.

Werkplek aanpassen

Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen sluit zich hierbij aan. ‘In het pas gelanceerde Vlaamse Dementieplan van minister Beke wordt hier expliciet rekening mee gehouden. We willen arbeidsgeneesheren voor dit thema sensibiliseren zodat men bijvoorbeeld in staat wordt gesteld de werkplek aan te passen aan de specifieke behoeften van betrokkenen. Uiteraard dient dit te gebeuren in samenspraak. Het gevoel te hebben dat je nog meetelt, ook al heb je een beperking, bepaalt immers mee je levenskwaliteit. Daar valt nog een wereld te winnen’.

Invloed op het gezin

Rudy Poedts, directeur Alzheimer Liga Vlaanderen benadrukt ook graag de invloed die de aandoening, mede gerelateerd aan de arbeidsomstandigheden, heeft op een gezin. ‘Jongdementie zet het leven van een gezin op z’n kop. Er zijn vaak nog jonge kinderen, ook zij moeten op jonge leeftijd met deze omstandigheden omgaan. En dan is er daarnaast ook nog het onbegrip, omdat mensen met jongdementie misschien niet passen in het beeld dat veel mensen hebben van iemand met dementie. Daarom is het heel belangrijk om te zorgen voor bewustzijn rond jongdementie en om lotgenoten, ook kinderen en partners, bij elkaar te brengen, zodat zij ervaringen en tips kunnen delen’.

 

Het online symposium Dementie op jonge leeftijd: leven in het nu, denken aan later, vindt online plaats op 2 december en is een samenwerking van Alzheimer Liga Vlaanderen, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Vlaams-Brabant, UPC KU Leuven, UZ Leuven, Palliatieve Zorg Vlaanderen en Alzheimercentrum Maastricht. Het wordt gesteund door Cera en Uitgeverij LannooCampus.

  • Nieuwe gids over dementie op jonge leeftijd verschenen
  • Aandacht voor wat er wél nog kan bij jongdementie
  • Online symposium raakt arbeidsrelatie aan werkgever – werknemer

 

 

Organisatoren

Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant Memo, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Centrum Limburg, Alzheimer Liga Vlaanderen, UZ Leuven, UPC KULeuven, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Cera en LannooCampus

Contact: Annemie Janssens, auteur ‘Dementie op jonge leeftijd’
Uitgeverij LannooCampus. ISBN : 9789401467186, 224 p.