Goede praktijken in ergonomie

We dingen vandaag, 24 januari 2023, tijdens de jaarlijkse studiedag ‘Goede praktijken in ergonomie’ mee naar een ereplaats voor drie van onze geselecteerde projecten rond zorginnovatie. Preventieadviseur Maria Bragina vertegenwoordigt Woonzorgnet-Dijleland bij de voorstelling van de laureaten en de uitreiking van de ‘VerV Ergonomieprijs’ van de Beroepsvereniging voor Ergonomie.

Als toonaangevende zorgorganisatie gaan we prat op onze aandacht voor ergonomie, werkbaar werk, realiseerbare zorg en dragen we als werkgever zorg voor onze medewerkers. Alleen zo kunnen we het hoofd bieden aan de groeiende uitdagingen van morgen die ook vandaag al voelbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Er waren in totaal 17 genomineerden, allemaal heel mooie goede praktijkvoorbeelden. Woonzorgcentrum Ter Meeren valt er in de prijzen met het Touch&Move project. De Beroepsvereniging voor Ergonomie – VerV zet dit project vandaag in de bloemetjes omwille van het enthousiasme bij de collega’s en vooral omdat goede oplossingen en best practices niet altijd duur hoeven te zijn. Maria nam de cadocheque in ontvangst, niet alleen namens het kine-team in Neerijse, maar namens alle kinesitherapeuten en medewerkers die in onze huizen waken over ergonomie op de werkvloer en het dagelijkse bewonerscomfort. 

 

   

Touch&Move

We passen een elektrische intuïtieve rij-ondersteuning toe op de passieve tillift PowerMove van JOYinCARE, verdeeld door Beka Hospitec, exclusieve huisleverancier bij Woonzorgnet-Dijleland. Dit draagt beduidend bij aan het verder verbeteren van ergonomisch verantwoorde transfers bij bewonersprofielen in de mobiliteitsklasse D & E.

De passieve tillift wordt verreden via een spreekwoordelijke 5e wiel aan de wagen, wat hier een positief bijdragend wiel is en geen stokken in de wielen steekt. Met een lichte richting gevende aansturing op de ‘duwbeugel’, voelt het Touch&Move systeem in welke richting de passieve tillift moet rijden. Het 5e wiel herpositioneert zich en zet de passieve tillift in de juiste richting in beweging. Dit alles zonder dat er kracht gevraagd wordt de zorgverlener. Wel integendeel, als men zoals bij een oude tillift net wel kracht zet op de bediening, zal er een alarmsignaal weerklinken en remt het systeem en gaat automatisch 5 sec naar de pauzestand om aan te geven dat dit niet meer de correcte werkwijze is.

Het Touch&Move systeem verlaagt de belasting op de nek, schouders, ellebogen, polsen en lage rug van de zorgverleners en genereert zo een sterke ergonomische meerwaarde. Naar aanleiding van een testfase en de uitstekende resultaten adviseert de interne preventieadviseur elk huis van Woonzorgnet-Dijleland om bij toekomstige aankopen en vervangingen van passieve tilliften altijd de Touch&Move optie te voorzien. Uit de eigen kosten en baten-analyse komt duidelijk naar voor dat deze investering zichzelf op termijn terugverdient dankzij het ergonomisch voordeel voor de medewerkers.

Praktische info:

 

 

De twee andere weerhouden inzendingen vanuit Woonzorgnet-Dijleland zijn de toepassing van Skincair in woorzorgcentrum Keyhof en het TOO-project eveneens in Ter Meeren uitgerold.

   

Skincair project

In dit innovatieproject met niet-hoogtechnologische materialen, wel het 3D medisch Skincair hoeslaken verdeeld door de firma Metra, ontdekten we al snel dat er behalve de gezochte meerwaarde voor de bewoners ook een opmerkelijk ergonomische voordeel geboden werd aan de medewerkers en niet enkel het makkelijker opdekken van een bed.

Kristien Selis en Tineke Lauwers van de externe preventiedienst IDEWE hebben naar aanleiding van de vastgestelde resultaten een labmeeting opgezet. Samen met hen konden we via 3D videoregistratie een beweging- en houdingsanalyse uitvoeren en uit de data van een miofeedback meeting (spieractiviteit) de ergonomische effecten objectiveren. Na de uitvoerige studie op de verkregen data blijkt dat, zowel op vlak van houding als naar spieractiviteit, er een significant positief effect gemeten wordt bij welbepaalde bedgebonden zorghandelingen en transfers. De fysieke werklast wordt dankzij Skincair geoptimaliseerd voor de zorgverlener.

De concrete cijfers en geverifieerde resultaten zullen gepubliceerd worden van zodra Tineke Lauwers haar wetenschappelijk onderzoek en thesis heeft verdedigd in juni 2023. Ondertussen becijferen we binnen Woonzorgnet-Dijleland wel al de kosten en baten-analyse voor de algemene implementatie van het Skincair hoeslaken voor alle vier de woonzorgcentra, rekening houdend met de ergonomiefactor en de toenemende kwaliteit in de bewonerszorg, namelijk grotere autonomie bij het zelfstandig herpositioneren in bed en makkelijker in en uit het bed geraken bij bewoners met mobiliteitsklasse A, B & C. Dat laatste levert uiteraard ook een ergonomische bijdrage voor de zorgmedewerker aangezien die bij meer bewonersautonomie minder moet ondersteunen.

Meer weten?

 

TOO-project

Turn-Only-Once of één maal draaien bedzorg-concept heeft een duidelijke ergonomische meerwaarde, los van het feit of dit met een glijlaken gebeurt om het draaien van een bewoner als éénmalige handeling zo ergonomisch mogelijk te laten verlopen.

Eén maal draaien ten opzichte van anders vier tot soms zelfs zes keer om de volledige bedzorg (van uitkleden, wassen, verschonen, aankleden tot het plaatsen van de tilband voor de passieve tillift) uit te voeren, betekent het tot een minimum beperken van de fysieke werklast voor de zorgverleners. Daarenboven verlagen we ook de mentale werkdruk door slimmer aan de slag te gaan en tijd te creëren in plaats van extra inspanningen te vragen. Zo kan er ook ’trager’ verzorgd worden dan gemiddeld binnen de sector, wat resulteert in onthaasting en dus ergonomie verhoogt omdat haast en spoed nooit goed is op dit vlak.

Bijkomend maakt dit innovatieve bedzorgconcept het mogelijk om een 1-op-1 bedzorgrelaas te realiseren, zonder in te boeten op ergonomie en tijdsbesteding. De toepassing van verzorgend wassen (in plaats van de traditionele bedzorg met water in een waskom, washandje, zeep, een handdoek en hydraterende crème) draagt integraal bij aan het concept omdat er niet meer afgespoeld en afgedroogd moet worden, laat staan hydrateren na het wassen om de huidtoestand te optimaliseren. Het aantal door te voeren zorghandelingen om bewoners met een zwaar zorgprofiel hierdoor hygiënisch verantwoord gewassen te krijgen wordt beperkt tot het strikte minimum. Efficiënter werken met de ter beschikking staande handen van zorg- en verpleegkundigen door de fysieke en mentale werkdruk te laten dalen resulteren in een hogere kwaliteit van zorgen voor de bewoner.

Tenslotte passen we incontinentiemateriaal met gordelsluiting toe en zorgspecifieke aangepaste kledij omdat er zo veel minder zorghandelingen uitgevoerd worden bij bewoners met een zwaar zorgprofiel. Ook dit sluit perfect aan op een totale bedzorg van A tot Z in het één maal draaien-concept. Slimmer zorgen met ergonomisch inslag!

 

Contact en info: