Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden

We hebben als werkgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze bestaat er in dat we de talenten en competenties van onze medewerkers moeten stimuleren en helpen ontwikkelen. Een organisatie staat niet alleen. Ze is deel van een brede samenleving. De technologische evoluties staan niet stil en zijn niet te onderschatten in het dagelijks leven. Het is daarom belangrijk dat we als werkgever de meeste kwetsbare groep in de samenleving, namelijk mensen met een beperktere onderwijsloopbaan, ondersteunen en hun vaardigheden versterken.

ESF-project ‘Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden’ oproep 473 project 9283

Digitale geletterdheid is onze eerste focus. Het is nodig voor elke woning om het werk te organiseren en de bewoner kwaliteit van leven te kunnen geven. Daarbuiten is digitalisering niet meer weg te denken in onze maatschappij en noodzakelijk om mee te kunnen! Zowel voor beginners als voor gevorderden willen we hier een aanbod doen. De opleidingen binnen de cluster digitale geletterdheid worden dan ook opgedeeld in opleidingen op niveau van de beginners en op niveau van de gevorderden.

De verwachting vanuit de organisatie is dat iedere medewerker over de juiste informatie met betrekking tot bewoners beschikt en hier naar handelt. Daarnaast werken we aan het opbouwen van vertrouwen en autonomie zodat de medewerkers in staat zijn om leider te zijn binnen de eigen functie en binnen een team. Men kan als multidisciplinair team samenwerken en men kan eveneens binnen dit zelfsturend team verantwoordelijkheden nemen.

Met de financiële steun vanuit ESF, Vlaanderen en Europa kunnen deze opleidingen binnen Woonzorgnet-Dijleland plaatsvinden.