Zorgcommunicatie nr. 8 - juni 2017

Er ligt veel werk op de plank

Zopas verschenen in het glossy magazine Zorgcommunicatie.be – een openhartig gesprek met Stijn,  communicatiemedewerker bij Woonzorgnet-Dijleland. Hij vormt er een team met beleidsmedewerker Patris Wagemans. Geen overbodige luxe.

“We zijn recent gefusioneerd tot één vzw. Die schaalvergroting was nodig om sterker te staan in het veranderende zorglandschap. Maar zo’n transitie vergt natuurlijk heel wat communicatie en strategisch leiderschap. Iedereen moet mee in dit nieuwe verhaal: van de directie over de medewerkers in alle disciplines tot en met de vele vrijwilligers in de verschillende huizen.”

Communicatie in een woonzorggroep houdt heel wat uitdagingen in. Voor Stijn zijn er twee pijlers. “De eerste pijler is de interne communicatie. De overlegstructuren moeten het delen van informatie vlot laten verlopen. Communicatie is een voortdurende dialoog. Ze verloopt niet enkel top-down, we willen ook de visie van onderuit laten ontstaan. De tweede pijler is de externe communicatie. Die wordt alsmaar belangrijker. Woonzorgcentra moeten zich profileren nu de marktwerking toeneemt. Als relatief kleine spelers moeten wij opboksen tegen de grote commerciële groepen. Wij hebben uiteraard onze eigen sterktes, maar die moeten we ook communiceren. We zijn ons vandaag aan het voorbereiden op de nieuwe context die de persoonsvolgende financiering over enkele jaren zal brengen.”

Wervende kracht

Heel belangrijk vindt Stijn ook de communicatie rond de visie. “Van een sterke visie gaat een wervende kracht uit”, zegt hij. “Bijvoorbeeld voor nieuwe medewerkers. Waar maken wij met Woonzorgnet-Dijleland het verschil? Waarom zouden potentiële medewerkers voor ons kiezen? Dat moeten we duidelijk maken en helder communiceren.”

Een ander aandachtspunt is de participatie van bewoners. “Wij willen die bewonersparticipatie nog meer stimuleren”, zegt Stijn. “Hoe beter we kunnen inspelen op hun vragen, wensen en verwachtingen, hoe groter hun tevredenheid en hun kwaliteit van leven.”

Onmisbaar gemaakt

Woonzorgnet-Dijleland is één van de eerste non-profit organisaties in de residentiële ouderenzorg met een communicatiemedewerker in dienst. Waar kan hij het verschil maken? “Iemand noemde mij onlangs een spin in een zorgvuldig geweven web. De huiskrant van De Wingerd, allerlei brochures en het jaarverslag van de organisatie zijn mijn werk. De sociale media zitten 7 dagen op 7 via een smartphone in mijn broekzak. Zo heb ik mezelf voor een stuk onmisbaar gemaakt. De grootste uitdaging is allicht om naar vorm en naar inhoud herkenbaarheid te creëren. Er ligt in elk geval genoeg werk op de plank. We willen dit jaar nog al onze websites harmoniseren. Ook Facebook wint aan belang, zowel voor de communicatie met bewoners en hun familie als met medewerkers. We zijn ondertussen drie jaar actief op Facebook en stilaan groeit een community met enkele honderden volgers en evenveel interactie. Ten slotte verdienen ook onze drie dagcentra momenteel wat extra aandacht, aangezien we ook daar een maximale bezetting nastreven.”

Lees dit interview en meer in het juni-nummer: www.zorgcommunicatie.be