Move Your Hands for Dementia

MYH4D is gericht op het ondersteunen van docenten in het volwassenenonderwijs, in het helpen van zorgverleners om te gaan met familieleden van personen met dementie en hun naasten. Dit Europese project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en het Italiaanse Erasmus+ Programma.

MYH4D-project

Met volwassenen- en senioreneducatie willen we knowhow, vaardigheden en competenties versterken, want kennis over dementie heeft een impact op het emotionele en sociale welbevinden. Het ultieme doel van het project is de realisatie een meer inclusieve en dementievriendelijke gemeenschap.

Beoogde resultaatsgebieden:

  • Een instrumentenset voor trainers om hun eigen competenties rond dementie te verbeteren in niet-formele workshops.
  • Een forum om permanente vorming te delen met zorgverstrekkers, personen met dementie en met mantelzorgers.
  • Richtlijnen voor beleidsmakers, met het oog op het verbeteren van duurzame educatieve strategieën en concreet beleid rond dementie.

We zijn met woonzorgcentrum De Wingerd als ‘geassocieerde partner’ officieel toegetreden tot het project om bij te dragen aan de internationale projectimpact en wil ook naar de toekomst de continuïteit waarborgen door de projectresultaten in de komende jaren te gebruiken.

Meer informatie?

Klik door naar de (Engelstalige) projectwebsite of neem contact op met Jan Vanwezer, campusdirecteur bij De Wingerd in Leuven.