Samenwerken om verder te geraken

Zorg voor kwetsbare mensen is de intrinsieke motivatie voor Griet Robberechts, algemeen directeur van Woonzorgnet-Dijleland. Haar persoonlijke motto luidt: if you want to go far, you go alone; if you want to go further, you go togheter… Ze staat ondertussen al 11 jaar aan het roer van de samenwerking tussen vier woonzorgcentra in het Leuvense en initiatieven als de Zorgcirkels Jongdementie en MEMO, het regionaal Expertisecentrum Dementie.

Goede zorg verlenen is alleen maar mogelijk als je goede medewerkers hebt. Ze moeten voldoende ruimte krijgen om te groeien en moeten tevens geïnspireerd worden. Medewerkers moeten voldoende autonomie krijgen om zelf te kunnen beslissen en verantwoordelijkheid te nemen. Passie voor zorg is belangrijk, maar ook die gedeelde verantwoordelijkheid.

Iedereen is leider op zijn eigen niveau

Medewerkers met de nodige ervaring en expertise moeten op de werkvloer hun eigen beslissingen kunnen nemen. Vandaar dat Woonzorgnet-Dijleland het ook zo belangrijk vindt om leiderschap als een soort van basiscompetentie te beschouwen in het selectieproces en bij de aanwerving van geschikte medewerkers. Iedereen, of het nu gaat om logistiek medewerkers, kine, verpleeg- of zorgkundigen, kan in de eigen functie zelf verantwoordelijkheid opnemen.

Een derde element naast passie in zorg voor kwetsbare mensen en eigen verantwoordelijkheid is samenwerking. Een organisatie staat nooit alleen. Als je goed kan samenwerken en eigenaarschap geven aan medewerkers en partners in de zorg, dan bereik je een succesformule.  Zorg is een gedeeld verhaal met thuiszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra en vooral met de mensen zelf om de hulpverlening zo kwalitatief mogelijk te maken.

Out-of-the-box denken

Het is niet zo dat ouderen of kwetsbare mensen geen deel meer uitmaken of eigenaar zijn van hun eigen leven. Het DNA van Woonzorgnet-Dijleland bestaat erin te blijven innoveren en altijd opnieuw te kijken waar we verbindingen kunnen maken met anderen. We willen impact hebben op het beleid in Vlaanderen en proberen daarom pro-actief naar buiten te komen.

We onderhouden heel nauwe banden met andere sectoren, binnen het zorglandschap en daarbuiten: gehandicaptensector, bijzondere jeugdzorg, kinderdagverblijven, scholen en opleidingsinstellingen… Alleen  in een goede samenwerking, kan je een geïntegreerd en een mooi verhaal schrijven.