Bouwen aan de zorg van de toekomst

Woonzorgnet-Dijleland sleepte een ereplaats in de wacht tijdens de Zorgwerkgever van het Jaar 2018 in de categorieën Beste externe marketing en Zorgwerkgever van het jaar. “Twee knappe podiumplaatsen die smaken naar meer”, vertelt algemeen directeur Griet Robberechts in het september-nummer van ‘ZORG magazine’.

Woonzorgnet-Dijleland heeft een goede twee jaar geleden voluit de kaart van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) getrokken. “Enerzijds hebben we onze visie van kleinschalig genormaliseerd wonen waar autonomie en verantwoordelijkheid al in ons medewerkersbeleid is ingebakken. Anderzijds willen we voorbereid zijn op de ouderenzorg van de toekomst. De laatste uitdaging is de krapte op de arbeidsmarkt. IAO (Innovatieve ArbeidsOrganisatie) is een vernieuwende aanpak die de blikken verruimt. Zelfsturende teams kunnen daar deel van uitmaken, maar dat is voor ons geen doel op zich. Persoonsgerichte zorg voor bewoners, dat is waar het bij ons om draait”, opent Griet Robberechts.

Heel wat organisaties zijn bezig met IAO en zelfsturende teams, maar er zijn toch wel wat voorbeelden waarbij een goede start gevolgd wordt door een terugval waarna het verhaal een stille dood sterft. Daarom hebben we besloten ons te laten begeleiden door een expert van de KU Leuven. Die ondersteunt ons in de verschillende stappen om er hier een succesverhaal te maken.

We zitten nu halfweg”, schat Griet. “We hebben onze visie helemaal vertaald in termen van prestatie- en ontwerpcriteria. Nu zijn we bezig met het hertekenen van de teams. Al vind je in onze teams nu al zelfsturende elementen terug. De focus ligt nu op het in kaart brengen van het aanwezige talent en bekijken wat we nog nodig hebben. Een andere centrale vraag is: hoe zorgen we ervoor dat we de ondersteunende processen perfect laten aansluiten op de hoofdprocessen, de zorgverlening? Het zijn boeiende vraagstukken.

Boeiende vraagstukken, maar ook niet te onderschatten uitdagingen. Zeker de zoektocht naar en het behoud van talent in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. “Op dat vlak mogen we bij ons zeker en vast niet klagen. We zien weinig mensen opstappen en vinden behoorlijk vlot nieuwe krachten. Ons communicatiebeleid zit daar zeker en vast voor iets tussen, we zorgen ervoor dat we regelmatig naar buiten komen met ons idee van kwaliteitsvolle zorg. Een andere belangrijke factor is dat we de werkdruk hier doorgaans goed onder controle hebben. Ik ben hier sinds 2010 aan de slag en het centrale uitgangspunt dat ik hoog in het vaandel draag is dat medewerkers tijd moeten en mogen nemen voor de bewoners. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan, maar we zien wel dat het kan. Zeker in de teams waar het zelfsturende aspect stilaan bovendrijft.

We werken erg bewonersgericht en dat heeft ook een invloed op de werkdruk. Bewoners kunnen hier opstaan wanneer ze willen, ontbijten op het moment dat zij willen, enzovoort. Dat zorgt ervoor dat we hier geen superdrukke spitsuren hebben. De hoeveelheid werk blijft natuurlijk hetzelfde, maar het ritme is anders. Ook dankzij de vele gewaardeerde vrijwilligers kunnen we de werkdruk doenbaar houden.

En hoe voelen de bewoners het allemaal aan? “Bewoners kunnen hier vaak autonoom beslissen en handelen en we zetten sterk in op participatie. We vinden het heel belangrijk dat bewoners zelf keuzes maken en betrekken hen graag. Al is dat niet voor iedereen nodig. Sommige bewoners vinden het leuk, andere bewoners hebben liever dat wij het initiatief nemen. Maar bewoners die mee willen koken, om één voorbeeld te geven, dat kan hier dus zeker. Want op die manier geven de ouderen zingeving aan hun dag, kunnen ze zich uitleven of voelen ze zich gewaardeerd.

We werken ook met een parlement. In woonzorgcentrum Ter Meeren zijn er 8 woningen (waarvan 2 voor  mensen met dementie) en elke woning heeft een vertegenwoordiger in het parlement. De onderwerpen die besproken worden bepalen ze zelf. Ook ik werd er al eens op het matje geroepen, om uitleg te geven bij onze werking”, lacht Griet. “We starten binnenkort met de bouw van een nieuwe vleugel en mogelijk nieuwe assistentiewoningen. En ook daarin krijgen de vertegenwoordigers hun zegje.

Op die manier bouwt Woonzorgnet-Dijleland letterlijk en figuurlijk aan de zorg van morgen. “Het is moeilijk om een beginpunt en eindpunt aan te duiden. Veel groeit vanzelf wanneer je werkt volgens de principes van  kleinschalig genormaliseerd wonen, innovatieve arbeidsorganisatie, zelfsturende teams, enzovoort. Al moet je natuurlijk alles goed opvolgen en vooraf goed nadenken over alle stappen”, besluit Griet Robberechts.

Bron: www.actualcare.be