Succesvolle MasterClass LigComfort

Gaan preventieve zorg inzake posturale klachten en decubitus bij personen met een grote zorgafhankelijkheid hand in hand? En hoe haalbaar is die praktijd in tijden van verhoogde werkdruk en structurele onderbestaffing. De vraag van één miljoen waarop enkele tientallen deelnemers aan de vormingsdag op vrijdag 13 december 2019 het antwoord zoeken.

Jo De Clercq, van woonzorgcentrum De Wingerd, bijt de spits af met het ‘Why & How’ kader omtrent de sensomotorische desintegratie oftewel het verlies van het eigen lichaamsgevoel en de bijkomende nood aan zintuiglijke input. Hoe kunnen verschillende discomforten, gerelateerd aan de foetale houding van de persoon met gevorderde dementie, worden voorkomen, door de oorzaak aan te pakken en niet aan gevolgcontrole te doen? Die insteek vormt meteen de rode draad tijdens het vervolg van deze interactieve opleidingsdag.

Kwalitatieve mantelzorg, ondersteund door thuiszorg en dienstverlening in de dagcentra leidt ertoe dat ouderen een verhuis naar het woonzorgcentrum steeds langer uitstellen, tot het écht niet meer anders kan. De residentiële ouderenzorg wordt nu geconfronteerd met meer zorgafhankelijke bewoners in het bijzonder waar het gaat om personen met dementie. Die evolutie vraagt niet alleen meer aandacht voor het welzijn en welbevinden van zorgvrager, maar ook werkbaarheid voor zorgverlener.

Stof tot nadenken en een aantal dingen geheel anders te gaan benaderen…” – zorgprofessionals.

De vraag naar aangepaste bewonerszorg en kwaliteitsvolle ondersteuning neemt exponentieel toe door de zorgzwaarte. Willen we hen in de toekomst maximaal zorgcomfort en optimale levenskwaliteit blijven bieden, de stijgende werkdruk en de steeds zwaardere fysieke belasting van de professionele zorgverlener leefbaar houden, dan dringt een optimalisatie van de zorgorganisatie zich op.

Ik hoop dit mee te kunnengeven aan de studenten en deze ervaring via mijn netwerk van ergo’s in verschillende woonzorgcentra mee te verspreiden.” – stagebegeleider.

De hands-on workshops, gegeven door Kris De Quick (V!GO), Marc Maes (Sampli), Stefanie Coryn (MSH) en Stef Van den Eynde (PRS Medical), worden gesmaakt. ComfortZorg, met de nadruk op PDL, is gezien de evolutie in de woonzorgpraktijk steeds meer afhankelijk van een goed uitgewerkt LigComfort.  De deelnemers ervaren zelf hoe decubituspreventie verder kan geoptimaliseerd en het optreden van dwanghoudingen kan verminderd worden bij mensen met dementie. Aan het eind van deze MasterClass beschikt iedereen over bijgestelde inzichten om ook tot meer zorgefficiëntie te komen én tot een nog meer ergonomische wijze van zorg verstrekken.

De nood aan permanente uitwisseling van expertise blijft groot en de reacties van de deelnemers aan de MasterClass zijn over de ganse lijn positief:

Zeer overtuigend gebracht, de nieuwe verschillende hulpmiddelen zelf mogen ervaren is echt een meerwaarde. Heel inspirerend en veel zin om er meteen mee aan de slag te gaan.

Interessante materie, maar om het effectief te implementeren op de werkvloer moeten meerdere werknemers deze opleiding volgen. De praktische dingen kunnen we direct toepassen op de werkvloer. Heel bruikbare tips.” – zorgprofessionals.