AED-instructies

Investeren in Automatische Externe Defibrillatoren

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, moet je meteen de hulpdiensten verwittigen via het Europese noodnummer 112. Elke seconde telt en daarom is het belangrijk om onmiddellijk te starten met de reanimatie, liefst met een Automatische Externe Defibrillator (AED). De aanwezigheid van deze toestellen wordt opgenomen in de officiële lijst met AED-locaties die bijgehouden wordt door de overheid.

Als zorgende organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid beslisten we om zelf AED-toestellen te installeren op diverse locaties: oa. in het sas van het Grand Café bij woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven en aan de hoofdingang van woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijse. Dat laat niet alleen onze zorgverstrekkers toe om levens te redden; het staat ook ter beschikking van het publiek. Alles functioneert volautomatisch en het toestel doorloopt stap-voor-stap de correcte procedure met de gebruiker. Er wordt zowel visueel als mondeling (in het Nederlands) ondersteuning geboden door het computergestuurde AED-toestel.

De verpleegkundigen in onze zorgteams, die 24 uur en 7 dagen op 7 in de woonzorgcentra paraat staan, kunnen desgevallend assisteren in noodgevallen waarbij bezoekers, buurtbewoners, vrijwilligers of collega’s betrokken zijn. En het spreekt voor zich dat we bij bewoners van het woonzorgcentrum (indien er een VZP dossier, LEIF-document, etc. gekend is) ook daadwerkelijk rekening proberen te houden met de persoonlijke wensen rond een eventuele reanimatiepoging.

Vergewis er u bij uw volgende bezoek van waar het AED-toestel zich precies bevindt, en hoe het te gebruiken valt. Wie weet kan u er ooit iemands leven mee redden, of misschien zelfs iemand het uwe!