Jaarverslag 2020

Een jaar waarin we elkaar meer dan ooit hebben nodig gehad, waarin we elkaar ook hebben moeten missen, een jaar waarin de essentie van het leven terug zijn eigen waarde kreeg.

>> jaarverslag_2020 <<

Maar het was ook een jaar waarin het welbevinden van bewoners zoals altijd op de eerste plaats heeft gestaan. Een jaar waarin we de richtlijnen vertaalden naar de meest optimale regeling voor de bewoners, hun familie én voor de medewerkers.

Onszelf heruitvinden …

Een jaar waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen en dat is werkelijk van onschatbare waarde. Hierdoor zien we vandaag vier wendbare huizen volop in hun kracht, waar bewoners en hun naasten dankbaar rekenen op gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers en vrijwilligers.

Een jaar lang wonen, leven en zorgen in moeilijke omstandigheden, maar waar we nog meer denken in mogelijkheden. Blijven inspelen op veranderingen en tegenslagen omzetten in nieuwe opportuniteiten die kwaliteit van leven waarborgen en zelfs vergroten.

Een jaar lang samenwerken met andere organisaties en actief deelnemen aan het maatschappelijke debat om te wegen op de publieke opinie en het beleid. Nieuwe initiatieven ontwikkelen, duurzaam ondernemen en innovatieve ideeën faciliteren, dat doen we samen, niet alleen.

Een jaar waarin verlies en afscheid nemen van bewoners ons diep raakte en we ondanks gemis aan fysieke nabijheid toch steeds op zoek bleven gaan naar waardigheid, warmte en troost.

Een welgemeende dank aan bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers, bestuurders en al onze partners in het zorglandschap.

Griet Robberechts
algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland VZW