Jaarverslag 2018: Samen hét verschil maken!

Authenticiteit is de rode draad doorheen onze werking en ook doorheen het jaarverslag 2018.

Download PDF: [jaarverslag-2018]

In onze complexe samenleving gaan we samen een boeiende weg. Zij aan zij: cliënt, familie, medewerker
en vrijwilliger. Een weg met prachtige kronkels, kleine en grote hindernissen, soms heuvelachtig. We
stappen meestal snel rechtdoor, af en toe staan we stil om te bewonderen, te verwonderen. Maar altijd
met een authentieke heldere missie: we gaan voor kwaliteit van leven, met de stroom mee als het kan,
tegen de stroom in als het moet. Als het hoofd en het hart hetzelfde woord spreken, hetzelfde voelen, dan
wordt alles mogelijk: ruimte tot leven creëren door goede zorg, nieuwe ideeën uitwerken, gedreven
medewerkers mogelijkheden geven tot ontplooiing, oog voor duurzaamheid en mobiliteit hebben; met
andere woorden echt in de samenleving staan als organisatie voor ouderen. Dit kunnen we enkel in
verbondenheid met al diegenen die op ons pad komen of naar wie we zelf op zoek gaan.

Ik wil u als cliënt en familie bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en de ondersteuning
die we van u krijgen.
Ik wil alle medewerkers, vrijwilligers en bestuurders bedanken voor hun authentiek zijn.
Ik wil al de partners en collega’s bedanken voor een inspirerende samenwerking die de wereld een
beetje beter maakt.

Laten we samen volharden in de authenticiteit!

Griet Robberechts
algemeen directeur