Expertise delen

Ervaring en expertise delen zit in onze genen, onze visie op zorg en samenwerken voor meer kwaliteit. Zo bracht Jo De Clercq, kinesitherapeut in De Wingerd, op dinsdag 25 mei 2021 een boeiende presentatie over de zitproblematiek bij bewoners in het woonzorgcentrum.

We betalen elk jaar een zorgpremie en in ruil krijgt iedereen die in Vlaanderen woont dan toegang tot de Vlaamse Sociale Bescherming, zorgbudgetten en tegemoetkomingen voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen ook wie in een erkende zorgvoorzieningen woont. Kinesist Jo stelde dus, tijdens een webinar georganiseerd door de diensten van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, het ‘korrelzitsysteem’ voor aan meer dan aan 120 ingeschreven zorgprofessionals verbonden aan een multidisciplinair rolstoel advies team of RAT van revalidatiecentra en algemene ziekenhuizen.

In een woorzorgcentrum zoals De Wingerd wonen en leven personen met verschillende mobiliteitsprofielen. Dat vraagt een gedifferentieerde zorgstrategie die rekening houdt met individuele zorgafhankelijkheid en effectieve zorgwensen (vroegtijdige zorgplanning). Al deze factoren spelen mee in de verstrekte zorg en het posturaal management of lichaamshoudingszorg: wassen, kleden, verschonen, verplaatsen met behulp van een tillift en specifiek positioneren in zittende en liggende houding. Dat alles is gericht op het maximaal behoud van autonomie en meer kwaliteit van leven.

Puik werk, zoals campusdirecteur Jan Vanwezer het onlangs uitdrukte. Woonzorgnet-Dijleland mag terecht trots zijn op dit soort innovaties en medewerkers die als ambassadeurs van de beste zorg optreden, collega’s die onze visie mee uittekenen en uitdragen. De keynotes van de presentatie kan je hier boven downloaden (afbeelding).

Wie meer wil weten over het ‘korrelzitsysteem’ en andere comfortzorgtoepassingen bij bewoners met dementie kan steeds contact opnemen via: Jo.DeClercq@wingerd.info