Gelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen in de zorg

Enkele dagen geleden kondigde de Federale Regering aan dat er € 200 miljoen extra vrijgemaakt wordt voor zorgpersoneel van de ziekenhuizen. Hierdoor kunnen zij rekenen op een extra premie voor alle inspanningen in deze moeilijke tijd. Door de versnippering van de bevoegdheden, vallen de woonzorgcentra uit de boot. Onze medewerkers blijven, ondanks al hun inzet, in de kou staan.

Wij wachten nog steeds op een blijk van waardering van de Vlaamse Overheid, maar dat signaal blijft uit. Begin juli startte minister Beke het sociaal overleg op met de bedoeling om te komen tot een sociaal akkoord voor het personeel in de Vlaamse zorgsectoren. Helaas komt er voorlopig geen schot in de zaak. Woonzorgnet-Dijleland strijdt mee voor een gelijk loon en gelijke arbeidsvoorwaarden binnen de woonzorgcentra en ziekenhuizen.

Onze medewerkers doen even waarde- en risicovol werk in deze coronacrisis. Hun deskundigheid is evenwaardig en ze zijn expert in hun vak. Daarom hebben  ze recht op hetzelfde loon en dezelfde voordelen als de collega’s in de ziekenhuizen. Woonzorgnet-Dijleland pleit bij de vertegenwoordigers van de sector om te blijven strijden voor gelijkwaardigheid, dat wil zeggen: dezelfde premies, het IF-IC loonsysteem en extra budget voor meer personeel, en dat op zeer korte termijn.

Deel jij ook deze mening?

Klik dan door naar de Facebookpagina @GelijkLoonEnGelijkeVoorwaardenVoorDeZorg en geef ze een ‘like’. Deel onze motie op je eigen sociale media en zet mee druk op de Vlaamse ketel!

 

Griet Robberechts
Algemeen directeur 
VZW Woonzorgnet-Dijleland

Eddy Devolder, Jan Vanwezer, Sarah Dupont en Rudi Logist
Campusdirecteur
WZC Ter Meeren – WZC De Wingerd – WZC Keyhof – WZC Dijlehof