Inspectieverslag Agentschap Zorg en Gezondheid

Capaciteitsuitbreiding De Wingerd erkend

De verbouwingen en uitbreidingswerken waardoor de capaciteit van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven steeg van 128 naar 147 woongelegenheden worden administratief afgerond met een bezoek van de Zorginspectie.

In een notendop: van 3 bestaande woningen voor 15 bewoners zijn nu 6 kleinschalige woningen gemaakt voor telkens 8 bewoners, de nieuwe woningen 9 – 14; in een nieuwe bouwlaag werden de woningen 15 en 16 aan het woonzorgcentrum toegevoegd, elk ook nog eens goed voor 8 bewoners. Dat alles is samen goed voor een capaciteitsuitbreiding met 19 woongelegenheden, die eerder door de overheid werden vergund.

In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid en met het oog op de officiële erkenning van de nieuwe woningen controleerden de inspecteurs van de Vlaamse Overheid de conformiteit van de voorzieningen in De Wingerd.

Alle woongelegenheden en alle gemeenschappelijke ruimten beantwoorden aan de erkenningsvoorwaarden“, besluit het gedetailleerde inspectieverslag.

Meer informatie over de normering en regelgeving, de wijze van inspecteren, vind je terug via: www.departementwvg.be/zorginspectie

 

Contact en info:
WZC De Wingerd | Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke
Wingerdstraat 14, 3000 Leuven | E: jan.vanwezer@wznd.be | T: 016/28.47.90
www.wingerd.info