Opinie: ‘Zorgbehoevenden worden producten en zorgverleners worden robots: die ontmenselijking holt de zorg uit’

Verschenen in Knack magazine – 2 maart 2017: ‘Onze zorgsector loopt vast in starre regels en procedures door zich blind te staren op kostenefficiëntie eerder dan mensen’, een opiniebijdrage door Leuvens schepen voor sociale zaken, Bieke Verlinden (SP.A), ethicus Linus Vanlaere verbonden aan RHIZO Kortrijk en Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke in woonzorgcentrum De Wingerd.

“In het woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven zijn er zelfs geen standaarden of protocollen meer. Zorgdragers krijgen gewoon mee dat het welzijn van de zorgontvanger voorop moet staan bij alles wat ze doen. Ze krijgen er ‘regelruimte’: ruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen en de beschikbare middelen zo in te zetten dat ze zo goed mogelijk bijdragen aan het welzijn van de zorgvrager. Dát is efficiëntie die ook effectief werkt.

Door zorg in vooraf berekende zorgpakketten te gieten, kunnen zorgverleners geen eigen afwegingen meer maken. Als we weer vertrouwen hebben in het beoordelingsvermogen van onze zorgverleners, en onze meet- en controledrang wat intomen, dan kan een groot deel van de alsmaar groeiende bureaucratie achterwege gelaten worden. Resultaat: meer tijd en ruimte voor zorgdragers om te doen waar ze goed in zijn – zorgen.”

Lees het volledige artikel op www.knack.be of haal hier de PDF-bijlage op.