© 2017 Woonzorgnet-Dijleland vzw

Eén jaar Zorgcirkels Jongdementie

Het project Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven zet op zondag 7 mei 2017 de deuren open in hét Ontmoetingshuis, Woning 1 en het Dagcentrum van De Wingerd.

Een veertigtal personen vond sinds de start van het uitdagende project, rond deze tijd vorig jaar, de weg naar een voordien onbestaand diensten- en zorgaanbod. Zij getuigen vandaag dat hun ‘zorgcirkel’ voor hen, als persoon met jongdementie, een cruciaal deel is geworden van het dagelijkse leven en bijdraagt aan meer kwaliteit.

Sterke eerstelijnszorg, professionele zorgbegeleiding, hét Ontmoetingshuis, een dagcentrum met afgestemde activiteiten,  een aangepaste woonunit, de buddywerking, specifieke vorming voor vrijwilligers en zorgverstrekkers en een ontmoetingsgroep voor mensen met jongdementie, zijn de acht zorgcirkels waarbinnen verschillende zorgpartners elkaar hebben gevonden. Woonzorgnet-Dijleland vzw met woonzorgcentrum De Wingerd, CM, Familiehulp, Landelijke Thuiszorg, OCMW Leuven ea., werken nu op een unieke manier samen en worden daarin aangedreven en geadviseerd door MEMO, het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant.

Met deze opendeur willen we het initiatief verder bekend maken bij het brede publiek: in de eerste plaats de personen met jongdementie zelf, hun gezinnen, hun mantelzorgers en de professionele doorverwijzers. Maar we tonen ook alle sympathisanten en de mensen uit de buurt, studenten en stagebegeleiders van betrokken opleidingsinstellingen graag een keertje wat er binnen die verschillende ‘zorgcirkels’ precies gebeurt…

Het volledig programma en de verschillende locaties vind je in de flyer.

Meer informatie over het project via: www.zorgcirkelsjongdementie.be