WSE-label voor dienstverleners

Woonzorgnet-Dijleland VZW wordt sinds kort door het Departement Werk & Sociale Economie erkend als dienstverlener.

Het WSE-label wordt toegekend aan dienstverleners actief op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties en die daarvoor via het beleidsdomein Werk en Sociale Economie financiering, subsidie of een andere vorm van ondersteuning ontvangen.

De organisatie kan onder meer opleidingen geven die vanaf nu onder bepaalde voorwaarden recht kunnen geven op Vlaams Opleidingsverlof (VOV); de opvolger van het betaald educatief verlof.