De kracht van groen

De natuur heeft positieve effecten op ons fysieke en mentale welzijn. Daarom vergroent Regionaal Landschap Dijleland de terreinen van zorginstellingen, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en subsidies van Platteland Plus. Dankzij die steun passen we ook bij woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg de groenzones aan met streekeigen planten en heesters.

Woonzorgnet-Dijleland onthardt en vergroent

De tuin aan Woning 1 van Ter Meeren, die toegankelijk is voor bewoners met dementie, werd meer belevingsgericht ingevuld met extra groen, een veilige en mooie afsluiting, een gezellig zithoekje en een pad om rond te wandelen. Bewoners kunnen er nu veilig ‘dolen’ of ‘dwalen’, want het pad komt telkens terug aan het terras van hun woning uit. Een pad in gras met veel streekeigen vaste planten zodat er meer diversiteit ontstaat. We creëren een rustige, groene en geborgen omgeving voor personen met dementie. In de toekomst plannen we nog dierenzone en een natuurlijke houtkant aan de zijde van De Doode Bemde.

Bij woonzorgcentrum Keyhof is het nieuwe terras aan de bistro sinds vorig voorjaar volledig omgeven door hagen en bloeiende vaste planten. De middenzone werd tegelijkertijd aangepakt zodat het een geborgen plek vormt waar je gezellig kan samen zijn of rustig in je eentje kan verpozen tussen robuuste plantensoorten met een lange bloeiperiode. Een volgend project is het brengen van meer diversiteit in de belevingstuin aan de achterzijde van de gebouwen Hebron en Nazaret. Momenteel wordt hier in een eerste fase ontsluiting (waterdoorlatende paden) en kastanjeafsluiting geplaatst (zonder subsidie). In een tweede fase, volgend voorjaar, worden bomen, struiken, planten en bloembollen geplant.

We kunnen voor beide projecten rekenen op financiële steun en expertise vanuit Regionaal Landschap Dijleland, maar putten tevens uit eigen middelen en giften van betrokken families en sympathisanten.  Waarvoor welgemeende dank en erkenning!

Groen verhoogt welzijn in de zorg

Wetenschappelijke studies tonen aan dat vertoeven in de natuur mensen tot rust brengt, stress verlaagt, het genezingsproces van zieken versnelt en pijn draaglijker maakt. Natuur zet mensen ook aan tot bewegen en ontdekken. ​Het effect van de natuur op iemands gezondheid is bovendien het sterkst voor de meest kwetsbare groepen, zoals ouderen of mensen met een langdurige ziekte, psychiatrische aandoening of een handicap.

Meer informatie over ‘Natuur met Zorg’ en de ‘Regionale Landschappen’ in Vlaanderen: www.regionalelandschappen.be