Indexatie dagprijzen

Omwille van de huidige economische context wordt de sector door het Agentschap Zorg en Gezondheid een tijdelijke versnelling van de indexatiefrequentie toegestaan: tussen 1 maart 2022 en 28 februari 2023 mogen de dagprijzen 6 maanden na de laatste indexatie opnieuw geïndexeerd worden, in plaats van 12 maanden na de laatste indexatie.

We willen niet dat de inflatie, de hoge energiefacturen en het uitblijven van financiële compensaties vanwege de overheid een impact hebben op de kwaliteit van leven, wonen en zorg voor de bewoners. We willen niet inboeten op de inzet van voldoende zorgpersoneel en de kwalitatieve omkadering. Maar om een haalbaar en duurzaam financieel beleid te voeren, zijn we genoodzaakt van bovenstaande extra indexatiemogelijkheid van de dagprijzen gebruik te maken.

De laatste indexatie dateert van 1 juli 2021 en was gebaseerd op de consumptie-index van april 2021, zijnde 135,72. Sindsdien is de consumptie-index met 7,4 % gestegen (index februari 2022, zijnde 145,74). Dit betekent concreet dat vanaf 5 mei 2022 een indexatie van 7,4% op de dagprijs wordt doorgevoerd. De volgende indexatie is voorzien op 5 november 2022.

Griet Robberechts
algemeen directeur