Lichtpuntje aan een donkere hemel?

Dankjewel aan alle familieleden voor het vertrouwen en de steun in onze strijd voor correcte arbeidsvoorwaarden. De Vlaamse regering maakte op 25 november 2020 bekend dat ze tot een akkoord gekomen is om enerzijds de koopkracht van het personeel in de zorg- en welzijnssector te verhogen en anderzijds worden er meer middelen vrijgemaakt om extra personeel aan te werven. We wachten verdere details af om de effecten exact in te kunnen schatten voor onze dienstverlening en de medewerkers in Keyhof, Ter Meeren, Dijlehof en De Wingerd.

Jaarlijks 1,1 miljard euro extra voor de zorgsector

Begin juli startte minister Wouter Beke (CD&V) sociaal overleg op om in navolging van de federale overheid tot een sociaal akkoord te komen voor het personeel in de Vlaamse zorgsectoren. Maandenlang leek dat dossier niet vooruit te willen komen, tot er onverwacht toch nog schot kwam in de zaak. Het (voor-)akkoord waarmee de Vlaamse regering op 24 november uitpakte, klonk veelbelovend.

Een lichtpuntje aan een heel erg donkere hemel. Wij blijven voorzichtig en maken de rekening pas wanneer alles is becijferd en het nieuwe akkoord effectief wordt uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat Woonzorgnet-Dijleland met meer dan 450 werknemers mee aan de kar trekt voor gelijk loon en gelijke arbeidsvoorwaarden, voor iedereen die in de zorg werkt. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk experten in hun vak.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) spreekt over ongezien veel geld dat voor de zorg- en welzijnssectoren in Vlaanderen wordt vrijgemaakt. Er komt vanaf januari 2021 dus 577 miljoen extra, boven op de 525 miljoen euro die eerder al was voorzien. Met een snelle koopkrachtverhoging voor het personeel drukt de Vlaamse regering naar eigen zeggen haar waardering uit voor iedereen die zich al maanden uit de naad heeft gewerkt en dat nog een hele poos zal moeten doen. Woonzorgnet-Dijleland heeft daarop trouwens niet gewacht en met eigen middelen voor alle medewerkers een consumptiecheque gefinancierd.

De meeste verpleeg- en zorgkundigen zullen in onze woonzorgcentra straks wellicht evenveel verdienen als in de ziekenhuizen. Bijna. Want als het IF-IC systeem voor iedereen die al aan de slag was in de zorg gaat gelden, zal die beloofde 6% loonsverhoging toch niet op elk loonstrookje zichtbaar zijn. En over de coronapremies van de Belgische regering wordt noch door de Vlaamse ministers, noch door de vakbonden met een woord gerept.

Een lichtpuntje dus, maar zelfs met extra middelen voor meer handen aan het bed geraken onze vacatures niet zomaar ingevuld. We steken ondertussen allemaal nog een tijdje bij. Ook dankjewel aan iedereen die dag in dag uit de handen uit de mouwen steekt, personeel en vrijwilligers.

 

Griet Robberechts
algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland

 

Foto © DS online