FTG Huldenberg

Huldenberg: FairTrade gemeente

FairTrade draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Dit is gebaseerd op het principe ‘trade, not aid’. Duurzame ontwikkeling draagt drie pijlers in zich. De drie pijlers die je ook kan terugvinden in Fair Trade:

1. Economische ontwikkeling: een kostendekkende minimumprijs voor de producent, een FairTrade premie voor de organisatie, voorfinanciering van de oogst en contracten op lange termijn.

2. Sociale ontwikkeling: verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, het recht om zich als arbeiders te organiseren, geen discriminatie en het volle respect voor de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

3. Ecologisch verantwoorde ontwikkeling: verbod op GGO’s en een honderdtal pesticiden, energiebesparende productiemethodes, respect voor natuurlijke bronnen en de biodiversiteit en maximale ondersteuning voor biolandbouw.

Op die manier maken ze mensen in heel Vlaanderen warm voor het verhaal achter FairTrade en lokale, duurzame producten. Op naar meer eerlijke en duurzame consumptie!

Om als gemeente het FairTrade label te mogen voeren, moeten handelaars, plaatselijke horeca, scholen en organisaties mee op de kar springen om de criteria te behalen en meewerken aan de sensibilisering en verandering in het aankoopgedrag van de burger.

Op 25 november 2015 al nam de voltallige gemeenteraad van Huldenberg de principesbeslissing om dit engagement aan te gaan en als zorgende organisatie die duurzaamheid in het vaandel draagt, willen wij ons steentje bijdragen. Met twee woonzorgcentra op het grondgebied, Keyhof in Huldenberg en Ter Meeren in Neerijse, nemen we de handschoen op. Vanaf nu bieden de vrijwilligers dus ook biologische geteelde thee en FairTrade chocoladerepen aan in de cafetaria van het woonzorgcentrum.

Kies bewust, geniet ervan!