Inspireren, Leren & Groeien

Een jaar waarin we tussen de COVID-golven door proberen te laveren en we onze kritische reflectie bewaren op wat stille normaliteit dreigt te worden. Een jaar waarin we samen vasthouden aan onze visie, die vertrekt van menselijkheid en welbevinden bij bewoners, ook al was dit vaak niet vanzelfsprekend en ging dat soms tegen de stroom in.

Schitteren in waar we goed in zijn…

Een jaar waarin we onze focus opnieuw verschuiven naar hetgeen we goed in zijn: kwaliteitsvolle zorg voor bewoners samen met families en vrienden, wonen en leven in betrokkenheid met elkaar, een huis creëren waar medewerkers hun job graag doen. Gezamenlijke projecten en verbeteracties met internen en extrene partners krijgen weer vorm en vol energie blikken we vooruit naar onze toekomstplannen en de vele uitdagingen die de zorg voor ouderen in Vlaanderen kent.

We nemen jullie graag mee in het boeiende en inspirerende relaas van 2021:

Aan alle bewoners, familieleden, partners en sympathisanten, hartelijk dank voor het vertrouwen.
Aan alle medewerkers, vrijwilligers en bestuurders, oprechte dank voor jullie inzet.

Griet Robberechts
Algemeen Directeur Woonzorgnet-Dijleland VZW