Zorg aan Zet - Zorgnet-ICURO

Zorg aan Zet

Zorg aan Zet is een initiatief van Zorgnet-Icuro. Het moet een breed maatschappelijk debat worden over de zorg van morgen. De campagne wil zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen: van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, van de man in de straat.

Wat vinden burgers belangrijk? Waar knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor over?

Zorg aan Zet wil de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg hoog op de politieke agenda komt in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Want zorg, dat beroert iedereen.

Zorg aan Zet draait rond zes centrale vragen:

Alleen door de input van een grote diversiteit aan ervaringen en perspectieven kan de politiek in Vlaanderen écht zicht krijgen op wat er leeft in de samenleving, wat de noden zijn en waar we in de toekomst naartoe moeten. Een degelijk onderbouwde toekomstvisie met inbegrip van duurzame oplossingen en extra middelen voor zachte sectoren moeten straks hoog op de politieke agenda staan.

Het zijn jullie persoonlijke ervaringen die onze inzet op kwaliteitsvolle zorg tastbaar en concreet maken. Het is de mening van bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers die telt. Daarom steunt Woonzorgnet-Dijleland dit initiatief voluit en roept alle stakeholders op om hun stem in het politieke en maatschappelijke debat te laten horen!

Meer info:  www.zorgaanzet.be