Algemene vaccinatieplicht in de zorg

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil vaccinatie voor alle zorgpersoneel verplichten. Maar tussen droom en daad staan heel wat bezwaren. Eddy Devolder, campusdirecteur bij Ter Meeren, stipt in een gesprek met De Morgen enkele van onze bezorgdheden aan.

De sanctie voor het niet-gevaccineerd zijn in het plan van Vandenbroucke richt zich niet enkel op  verpleegkundigen en zorgkundigen, maar ook op kinesisten, logopedisten en ergo­therapeuten die over een geldig visum moeten beschikken. Logistiek medewerkers, technische en administratieve diensten blijven in het voorstel van de minister buiten schot. Koepelorganisatie Zorgnet-ICURO pleit ervoor om vaccinatie verplicht te maken voor iedereen die in de ouderensector werkt en in contact  kan komen met bewoners van het woonzorgcentrum.

Enige nuance in het debat dringt zich op

Werken de vaccins? Ja. Twijfelen wij daaraan? Neen. Zijn we bezorgd over strenge sancties voor twijfelaars? Natuurlijk. De vaccinatiegraad bij onze zorg- en verpleegkundigen, net als bij ondersteunende medewerkers ligt dan ook héél hoog. Hebben we dan geen angst voor doorbraakinfecties? Toch wel, maar onze vaste ploeg medewerkers en vrijwilligers doet er zonder onderscheid al bijna 2 jaar alles aan om het virus buiten te houden.

Hoewel alle medewerkers van WZC Ter Meeren in Neerijse gevaccineerd zijn, heeft Eddy Devolder het principieel moeilijk met elk voorstel waardoor het niet-gevaccineerde medewerkers vanaf 1 april 2022 onmogelijk wordt gemaakt om hun beroep nog uit te oefenen door hun erkenning in te trekken.

Het welzijn van bewoners in verzorgingstehuizen wordt niet enkel bepaald door hun risico om een corona-infectie op te lopen.

Het beleidsteam van Woonzorgnet-Dijleland vreest al langer dat de kwaliteit van de zorg achteruit zal gaan als medewerkers die om welke reden dan ook (nog) geen prik kregen straks onder dwang van de werkvloer verdwijnen. De starre houding van Margot Cloet en Frank Vandenbroucke biedt geen soelaas voor de problematiek waar de Vlaamse rusthuizen vandaag mee kampen.

Niet gevaccineerde medewerkers zouden – naast de andere voor iedereen gelden preventiemaatregelen – bijvoorbeeld ook een FFP2-masker kunnen dragen om bewoners en zichzelf te beschermen.

Het pleidooi om werkbare en zo veilig mogelijke alternatieven te zoeken voor de vaccinatieplicht vindt steun bij de vakbonden. Collega’s nu broodroven omwille van hun vaccinatiestatus, is een brug te ver.  Te meer omdat bewoners en bezoekers in onze thuisondersteunende en residentiële diensten zich niet verplicht hoeven te vaccineren.

Er is sowieso geen personeel te veel en in onze regio is de arbeidsmarkt nu al héél erg krap. Als er door de vaccinatieverplichting medewerkers plots de sector verlaten, ontstaan er mogelijk nog grotere tekorten op de arbeidsmarkt.

Bitse discussies door voorstel verplichte vaccinatie zorgpersoneel: ‘Arbeidstekorten zijn niet uitgesloten’ – foto en teksten © De Morgen, 7 november 2021.