Geef mensen hun stem terug!

Geef mensen hun stem terug

Zondag 14 oktober 2018 worden overal nieuwe gemeente- en provincieraden verkozen. Woonzorgnet-Dijleland hecht veel belang aan inspraak, en besteedt zorg aan participatie en maatschappelijke integratie van ouderen. Vanuit die visie wordt alles in het werk gezet om de bewoners maximaal de kans te bieden zelf actief deel te nemen aan het democratische proces en de verkiezingen.

Elk woonzorgcentrum informeert bijvoorbeeld naar de toegankelijkheid van het aangewezen kiesbureau, waar gedomicilieerde bewoners hun stem kunnen gaan uitbrengen. Er worden initiatieven genomen om de bewoners te informeren over het lokale politieke landschap. De dag van de verkiezingen zelf organiseren we aangepast (bus)vervoer en begeleiding voor de bewoners die niet samen met hun familie kunnen gaan stemmen.  De voorzitter van een stembureau bepaalt of er een iemand mee mag achter het gordijntje van het stemhokje, die helpende hand kan dan een familielid, een begeleider of een aangestelde van het kiesbureau zelf zijn.

Woonzorgcentrum Dijlehof (Leuven) zet binnen de autoluwe zone van het centrum haar riksja en duofiets in om mensen van en naar het stembureau te brengen. Op vrijdag 14 september om 14u30 verkennen bewoners en geïnteresseerden de Leuvense gemeentepolitiek: het aanbod van de verschillende partijen, de realisaties van het huidige stadsbestuur en de uitdagingen voor de toekomstige meerderheid.

We geven ouderen terug een stem !

Stemmen is immers een grondrecht, een pijler van onze democratie en het burgerschap. We willen de bewoners dan ook stimuleren om dat democratische recht uit te blijven oefenen en mee te wegen op het lokale beleid. Wie wenst te stemmen, maar zelf de verplaatsing naar het stembureau niet maken kan, kan via een volmacht toch een geldige stem uitbrengen. De medewerkers aan het onthaal van het woonzorgcentrum staan de bewoners en hun vertegenwoordigers hieromtrent graag te woord of brengen hen in contact met de juiste diensten van de gemeente. Wie er ondanks dit alles toch voor kiest om niet te gaan stemmen, heeft een medisch attest nodig van de huisarts om een vrijstelling van de opkomstplicht te verkrijgen. Informeer u tijdig.

Zolang ouderen kunnen en zelf ook willen gaan stemmen, zolang ze kunnen aangeven welke partij of politicus hun voorkeur geniet, moet dat zo probleemloos mogelijk verlopen. Daar zetten we als zorgende en maatschappelijk betrokken organisatie graag op in.

Mensen met dementie horen ook daarbij en in woonzorgcentrum De Wingerd  (Leuven) werd onder de noemer ‘Ieders stem telt’ een set informatiefolders uitgewerkt die een antwoord geven op enkele praktische vragen hier rond. Op woensdag 19 september gaat er van 14 tot 16 uur een oefenmoment door in lokaal dienstencentrum Wijnveld, verbonden aan het woonzorgcentrum. Bezoekers van het dagcentrum, bewoners en familie, maar ook mensen uit de buurt en iedereen die eens willen proberen te stemmen met de nieuwe generatie stemcomputers is er die dag welkom.

Ook in woonzorgcentrum Ter Meeren (Neerijse) gaat er dankzij de samenwerking met de gemeente Huldenberg op maandag 24 september van 10 tot 12 uur een demo-moment door met stemcomputers in de foyer. Dinsdag 25 september worden de computers opgesteld in woonzorgcentrum Keyhof (Huldenberg) waar er met het elektronisch stemmen door bewoners van het woonzorgcentrum geoefend kan worden van 10 tot 12 uur.

Bewoners ondersteunen bij de uitoefening van hun stemrecht en hun deelname aan het democratische proces is dan ook niets meer of minder dan het aangegane engagement uitvoeren:  WONENLEVENZORGEN.

 

Meer informatie?

Rudi Logist, dagelijks verantwoordelijke Dijlehof    [rudi.logist@wznd.be]    016/29.31.42
Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke De Wingerd    [jan.vanwezer@wznd.be]    016/28.47.91
Eddy Devolder, dagelijks verantwoordelijke Ter Meeren    [eddy.devolder@wznd.be]    016/47.99.36
Sarah Dupont, dagelijks verantwoordelijke Keyhof    [sarah.dupont@wznd.be]   016/47.98.10

Griet Robberechts, algemeen directeur Woonzorgnet-Dijleland   [griet.robberechts@wznd.be]    016/28.47.90