Persmoment in hét Ontmoetingshuis - 16 februari 2018

Meer middelen voor jonge personen met dementie

In Vlaanderen worden meer dan 5.400 veertigers, vijftigers of zestigers en hun families geconfronteerd met jongdementie. Je bent ergens met hen en opeens vragen ze “Wie ben jij? Waar ben ik?” Ouders, broers of zussen die actief in het leven staan wordt plots een halt toegeroepen. We spreken van jongdementie wanneer de symptomen zich manifesteren voor het 65e levensjaar. De symptomen zijn atypisch en doen denken aan vermoeidheid, burn-out, depressie, waardoor zelfs professionele hulpverleners en huisartsen niet meteen denken aan dementie wanneer het om personen gaat van 40, 50 of 60 jaar.

De impact op deze jonge personen en hun naaste omgeving is enorm“, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Peter Persyn (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD). In een resolutie vragen zij aan de regering extra aandacht en ondersteuning voor deze problematiek.

Op vrijdag 16 februari 2018 komen de initiatiefnemers uit de Vlaamse meerderheid samen in hét Ontmoetingshuis van de Zorgcirkels Jongdementie in Leuven. Samen met Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Griet Robberechts, algemeen directeur bij Woonzorgnet-Dijleland; breken zij een lans voor meer beschikbare middelen en een beleid beter afgestemd op jonge mensen met dementie.

Een juiste diagnose neemt vaak jaren in beslag. Bij de zorgnood die volgt op deze ingrijpende diagnose doet men vaak een beroep op vrijwillige en professionele ondersteuning. In onze resolutie vragen we de Vlaamse regering om het huidig ondersteuningsaanbod te versterken. Er is nood aan fysieke en psychologische ondersteuning en aan vorming. Dat geldt zowel voor de persoon met jongdementie, zijn of haar mantelzorger(s) als voor de naaste omgeving. Denk bijvoorbeeld aan thuishulp, familiegroepen, lotgenootgroepen, buddy-werkingen, enzovoort.“, aldus hoofdindiener Peter Persyn (N-VA).

Wat als de partner plots essentiële zaken vergeet, eigenaardige beslissingen neemt…?

Mensen met jongdementie en hun naaste omgeving hebben zeer specifieke zorgnoden en behoeften. Vandaag is er ook in onze regio al een specifiek aanbod voor personen met jongdementie maar dat is nog te weinig gekend. Die ondersteuning moet uitgebreid én beter bekend gemaakt worden!

Deze resolutie zet in op een betere bekendmaking van het aanbod. We ijveren voor betere, laagdrempelige informatie inzake jongdementie voor heel Vlaanderen.”, zegt Katrien Schryvers (CD&V).

We vragen ook extra aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en sensibilisering over jongdementie. Dat moet leiden tot meer inzicht, snellere diagnoses en snellere ondersteuning voor personen met jongdementie en hun omgeving.“, besluit Freya Saeys (Open VLD).


Hét Ontmoetingshuis van de Zorgcirkels Jongdementie vind je aan de ’s Hertogenlaan 97 te 3000 Leuven. Jonge mensen met dementie en hun familieleden kunnen er terecht op maandag, donderdag en vrijdag van 9u tot 17u.

Katja Van Goethem, verantwoordelijke Ontmoetingshuis
E: zorgcirkelsjongdementie@zcjd.be | T: 016/29.50.59

Ook met het specifieke aanbod in de thuisondersteunende diensten en de aangepaste woonunit jongdementie van De Wingerd laten we je graag kennis maken.

Cathy Sweerts, coördinator thuisondersteunende diensten
Dagcentrum en Kortverblijf,  ’s Hertogenlaan 71 te 3000 Leuven
E: cathy.sweerts@wznd.be | T: 016/28.48.00

Brenda Van Espen, sociale dienst
Woonzorgcentrum De Wingerd, Wingerdstraat 14 te 3000 Leuven
E: brenda.vanespen@wznd.be | T: 016/28.47.93