Maatregelen Coronavirus

Update 11/03/2020 – 19u30

Vanaf donderdag 12 maart, tot na de paasvakantie (eindigt op zondag 19 april) wordt aan derden de toegang ontzegd tot onze woonzorgcentra, conform de richtlijnen van de bevoegde instanties.

Toegelaten personen zijn:

  • Externe zorgverstrekkers
  • Stagiair(e)s
  • Geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële ADL-taken (activiteiten dagelijks leven)

Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts), bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten. Daarbij moeten kinderen onder de 16 ten allen tijden de specifieke toestemming verkrijgen van de directie.

—-

We volgen de richtlijnen van de overheid op de voet verder op. De opgelegde maatregelen wijzigen permanent. U vindt de meest recente updates steeds terug via:

Concrete info over de situatie in uw woonzorgcentrum vind je via de eigen communicatiekanalen van onze vier huizen.