Prijs voor de vrijwilliger Beweging.net Leuven

Gisteren zette lokaal voorzitter Roland Verbeek van Beweging.net de vrijwilligers en mantelzorgers van Zorgcirkels Jongdementie in de bloemetjes. Al 10 jaar kennen ze deze prijs toe aan een verdienstelijk initiatief in de regio. Bart Tirez (regiodirecteur Familiehulp) diepte voor de aanwezigen de uitdagingen in de thuiszorg verder uit.

Coördinator Vicky gaf tijdens het Trefmoment van Bewegingspunt Leuven met veel plezier tekst en uitleg bij de werking. De Zorgcirkels Jongdementie spelen in onze regio immers in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen die getroffen worden door jongdementie.

Met activiteiten en overlegmomenten in het Ontmoetingshuis zet Woonzorgnet-Dijleland vzw samen met geëngageerde partners voortdurend in op een sterkere eerstelijnszorg met een zorgbegeleider en de uitbouw van een team met persoonlijke buddy’s. We bieden een aangepast dienstenaanbod in de dagcentra en investeerde de voorbije jaren in de realisatie van een gespecialiseerde woonunit voor mensen met jongdementie, verbonden aan woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven.

Met de steun van de Vlaamse en lokale overheid, samen met zorgprofessionals en het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant investeren we in continue vorming van medewerkers en vrijwilligers. Jonge mensen met dementie, hun omgeving en mantelzorgers zijn onze belangrijkste partners in dit project en ons doel is in de eerste plaats hun veerkracht te versterken.

Heb je vragen of wil je graag meewerken als vrijwilliger, neem dan contact op via zorgcirkelsjongdementie@wznd.be of telefonisch op het nummer 016/29.50.59.

Een fijne erkenning voor het project en voor de vrijwilligers van hét Ontmoetingshuis. Dankjewel!