Stijgende coronacijfers

Rondom ons stijgen de coronacijfers, ook in de regio Leuven-Huldenberg. Wij voelen dat er een toenemende ongerustheid is dat het virus zou binnensluipen in de woningen. Daarom graag wat meer uitleg.

Vanuit onze Eerstlijnszone Leuven (partners in zorg waarmee we een team vormen per regio) hebben we een zicht op eventuele clusters van besmetting via de ZORGATLAS (een zeer gedetailleerde kaart met kleurencodes en persoonlijke gegevens van de besmette zones). De woonzorgcentra van Woonzorgnet-Dijleland beschikken over een goed uitgewerkt draaiboek om een eventuele besmetting aan te pakken. Flow charts leggen uit welke stappen genomen moeten worden in welke situatie (vb. een bezoeker test positief, medewerker komt uit rode zone, …). De medewerkers uit alle disciplines betrokken bij het wonen, leven en de zorg in onze huizen, zijn ondertussen vertrouwd met de strikte hygiënemaatregelen en eventuele isolatierichtlijnen.

Vanuit de eerste golf hebben we als huisarts nieuwe expertise opgebouwd, ook op gebied van behandeling van een Covid-infectie. We weten nu dat trombose voorkomen en gebruik van cortisonen belangrijk is. Testing gebeurt zeer laagdrempelig en de resultaten volgen versneld voor woonzorgcentra. We hebben ook de mogelijkheden om grote groepen bewoners en medewerkers te testen waar nodig. Ondersteuning van de ons omringende ziekenhuizen wordt verzekerd. We vinden alle nodige informatie op www.uzleuven.be/wzc. Specialisten zijn ten allen tijde bereikbaar.

Wij vinden het belangrijk jullie als bewoner en familie veilig te stellen en vragen dat ook aan u voor de families van de medewerkers. U kan dit doen door de gekende regels te respecteren (goede handhygiëne door middel van goed de handen te wassen alvorens de woning en kamer van de bewoner te betreden, dragen van een nieuw ‘chirurgisch’ neusmondmasker en de gekende anderhalve meter afstand houden) t.o.v. medewerkers en medebewoners. Ook installeren van CORONALERT app wordt geadviseerd.

Daarnaast willen we dat je eigen familielid ten allen tijde de broodnodige knuffels en warmte blijft krijgen van jullie, indien jullie de bewoner opnemen in jullie bubbel. Blijf dus niet weg uit angst een besmetting te veroorzaken. Sociale deprivatie is dodelijker dan Covid. Wanneer we de regels volgen, houden we het veilig. Het is vandaag helaas utopisch om een lokale gemeenschap volledig Covid-vrij te houden, maar we zijn wel getraind om ze Covid-arm te houden.

Het CRA-team wenst iedereen een infectiearme herfst en winter toe!

Ursula Segaert
CRA (coördinerend raadgevende arts)