Het project Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven zet op zondag 7 mei 2017 de deuren open in hét Ontmoetingshuis, Woning 1 en het Dagcentrum van De Wingerd. Een veertigtal personen vond sinds de start van het uitdagende project, rond deze tijd vorig jaar, de weg naar een voordien...

Goed nieuws voor de mantelzorgers die gebruik wensen te maken een tijdskrediet met zorgmotief: vanaf 1 april 2017 kunnen zij namelijk een uitkering krijgen voor 48 maanden tijdskrediet, in plaats van 36 maanden zoals voorheen. Dit alles in lijn met hetgeen de nieuwe reglementering rond “wendbaar en werkbaar werk”...

De benefiet 3-daagse van Hans Meus en zijn team bij De Gempemolen, ten voordele van het project Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven, levert 5.300 euro op. Heel bewust zet Hans zich elk jaar eens “tegoei” in voor het goede doel en daarvoor kiest de geëngageerde ondernemer uit het...

Het project 'Fietsen voor alle leeftijden' krijgt concreet vorm dankzij de steuntoezeggingen van D’Ieteren, Cera Leuven en Lions Leuven Erasmus. Zij sponsoren samen niet minder dan € 10.750, waarvoor we natuurlijk erg dankbaar zijn. Daarmee willen we graag twee aangepaste, elektrische fietsen aankopen. De Fun2Go is een duofiets, een driewieltandem...

Het project “Fietsen voor alle leeftijden” kadert helemaal in onze visie en inspanningen van de voorbije jaren om de bewoners van woonzorgcentrum Dijlehof extra te laten bewegen en maximaal te participeren aan het buurt-, stads- en verenigingsleven.  We startten met "donderdag wandeldag", voerden een sensibiliseringscampagne, "Dijlehof...

Nu twee jaar geleden, in 2015, fusioneerden in deze streek vier woonzorgcentra: De Wingerd en Dijlehof uit Leuven, Ter Meeren uit Neerijse en Keyhof uit Huldenberg. Men sprak van het Woonzorgnet-Dijleland en aan het hoofd ervan kwam een algemeen directeur: Griet Robberechts. Zo’n functie is...

FairTrade draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Dit is gebaseerd op het principe ‘trade, not aid’. Duurzame ontwikkeling draagt drie pijlers in zich. De drie pijlers...

Gisteren zette lokaal voorzitter Roland Verbeek van Beweging.net de vrijwilligers en mantelzorgers van Zorgcirkels Jongdementie in de bloemetjes. Al 10 jaar kennen ze deze prijs toe aan een verdienstelijk initiatief in de regio. Bart Tirez (regiodirecteur Familiehulp) diepte voor de aanwezigen de uitdagingen in de...

De Zorgcirkels Jongdementie biedt – samen met heel wat partners – informatie, een flexibel en aaneensluitend zorg-op-maat aanbod van verschillende begeleidings-, woon- en zorgvormen voor mensen met jongdementie, hun gezin, ruimere omgeving en professionele hulpverleners. In Hét ontmoetingshuis, een gewoon huis in de straat, kan iedereen...