Dinsdagnamiddag 1 februari gaven we het startschot voor een innovatieproject in Ter Meeren. TOO of voluit Turn-Only-Once is een 1x draaien bedzorgconcept waarbij een multidisciplinaire groep zorgverleners in het woonzorgcentrum vernieuwende technieken en materialen zal toepassen en evalueren. Het doel is drieledig: zorg- en levenskwaliteit voor...

Bart De Greef neemt al geruime tijd een actieve rol op in de raad van bestuur bij Woonzorgnet-Dijleland, hij ‘zetelt’ er niet zomaar om de legitimiteit van die VZW te onderbouwen. Het is zoals alle bestuurders van onze zorgorganisatie een bijzonder gedreven persoon die voortdurend...

De medewerkers, directie en het bestuur van Woonzorgnet-Dijleland wensen je een warme kerst en een hoopvol 2022. Een jaar met veel mooie momenten en verbindende lichtpuntjes voor iedereen. Het mooiste aan herinneringen, is ze samen te kunnen maken!  ...

Vlaanderen telt ongeveer 7000 mensen die tijdens hun beroepsactieve leven te horen krijgen dat ze een dementie ontwikkelen. Dat leidt er doorgaans toe dat zij vroegtijdig uit het arbeidscircuit verdwijnen doordat de relatie werknemer - werkgever door de mindere prestaties op de proef gesteld wordt....

Het belang van de eerstelijnspsychologische functie voor ouderen: een warm pleidooi vanuit de zes lopende ELP-ouderen projecten voor het erkennen van de meerwaarde van buurtgerichte, laagdrempelige en toegankelijke zorg in Vlaanderen. Woonzorgnet-Dijleland bouwt samen met Eerstelijnszone Leuven mee het dienstverleningsaanbod uit in de regio. Ouderenpsychologe...

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil vaccinatie voor alle zorgpersoneel verplichten. Maar tussen droom en daad staan heel wat bezwaren. Eddy Devolder, campusdirecteur bij Ter Meeren, stipt in een gesprek met De Morgen enkele van onze bezorgdheden aan. De sanctie voor het niet-gevaccineerd zijn in...

MYH4D is gericht op het ondersteunen van docenten in het volwassenenonderwijs, in het helpen van zorgverleners om te gaan met familieleden van personen met dementie en hun naasten. Dit Europese project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en het Italiaanse Erasmus+ Programma. MYH4D-project Met volwassenen- en senioreneducatie willen...

De opening van een gloednieuwe bistro is na enkele jaren van intensieve bouwwerken de kers op de taart. ‘Gastvrijheid staat hier sinds mensenheugenis hoog aangeschreven’, vertelt Sarah Dupont, campusdirecteur bij Keyhof. ‘Uiteraard zijn we al een open huis. Maar in de volgende jaren willen we de...

Het project rond een CARE TRADE label krijgt stilaan vorm en zal, op voorwaarde dat het effectief van grond komt, door bedrijven en ondernemers aangewend kunnen worden om hun maatschappelijke betrokkenheid invulling te geven en innovatieve zorg te garanderen. Als sociaal betrokken partners laat het...

Een jaar waarin we elkaar meer dan ooit hebben nodig gehad, waarin we elkaar ook hebben moeten missen, een jaar waarin de essentie van het leven terug zijn eigen waarde kreeg. >> jaarverslag_2020 << Maar het was ook een jaar waarin het welbevinden van bewoners zoals altijd...