We moeten stoppen met spreken over ‘inclusie’, inclusie van personen met een handicap, inclusie van jongeren met een beperking, inclusie van mensen met dementie, en inclusie van ouderen met zorgnoden… Een ‘inclusieve samenleving’ bestaat slechts bij gratie van exclusie of uitsluiting. Als we niemand meer...

Prof. em. Manu Keirse, rouwexpert en voorzitter van Woonzorgnet-Dijleland VZW, nodigt u uit voor een lezing rond verlieservaringen. Bewoners van een woonzorgcentrum en bezoekers van een dagcentrum of kortverblijf botsen bijna dagelijks op de grenzen van iets wat niet (meer) kan. Vele vanzelfsprekendheden vallen weg...

Een jaar waarin we tussen de COVID-golven door proberen te laveren en we onze kritische reflectie bewaren op wat stille normaliteit dreigt te worden. Een jaar waarin we samen vasthouden aan onze visie, die vertrekt van menselijkheid en welbevinden bij bewoners, ook al was dit...

Met een toename van de zorgzwaarte bij een bewoner neemt ook de fysieke belasting van de medewerker flink toe. Vanuit ergonomische standpunt en als zorgende werkgever nemen wij initiatieven om de werkdruk en de werklast te verlagen. Bij één van zo’n initiatieven bekijken we samen...

Samen met onderwijspartner StFran. onderschrijft Woonzorgnet-Dijleland VZW deze vrije tribune in Knack namens de HBO5-verpleegkunde opleidingen van het katholieke net. Het is bijzonder pijnlijk dat de accreditatie net in deze periode van crisis, met een groot tekort aan personeel in de zorg, een grote groep...

Cera ondersteunt Het Lezerscollectief en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen voor het organiseren van ‘samenleessessies’ op twaalf nieuwe leesplekken waaronder het dagcentrum van De Wingerd. Samen bouwen we verder aan warme en zorgzame buurten.  Teksten en verhalen roepen dikwijls sterke emoties en oude herinneringen op en helpen de luisteraars om in het...

In het dagelijkse leven ervaren een aantal bewoners van het woonzorgcentrum en bezoekers van het dagcentrum problemen bij het stappen. Daarom gaan de kinesitherapeuten van Dijlehof tijdens oefensessies actief op zoek naar aangepaste technieken om die mobiliteit te stabiliseren en waar mogelijk ook weer te...

Waart de Voldemort van de ouderenzorg door Vlaanderen, dan is het hoogtijd om de leerling tovenaars aan zet te brengen. Een metafoor om maar te zeggen dat de organisatie van de woonzorgsector anders kan en dat het ook anders moet. Gerontoloog Peter Janssens klaagt in De...

We laten ons bij de vernieuwbouw van WZC Ter Meeren inspireren door ‘design voor dementie’ en kijken door een virtuele ‘dementiebril’ naar de architectuur en de interieur inrichting om de wereld te visualiseren zoals bewoners met dementie die ervaren.  Het is al langer geweten dat bijvoorbeeld...

Naast de normale verouderingsprocessen zien we bij bewoners ook een toename van diverse aandoeningen, met functieverlies of uitval tot gevolg, gebundeld in 'de 7 geriatrische reuzen'. Als onderdeel van onze basisvorming ouderenzorg, die we aan alle nieuwe zorgmedewerkers aanbieden, leert men de complexiteit van ouderenzorg...