Zorgcirkels Jongdementie is een innoverend project in de schoot van Woonzorgnet-Dijleland vzw en het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant, met steun van de Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid.  Samen met heel wat partners, particulieren en vrijwilligers brengen we informatie, bieden we een flexibel en aaneensluitend zorg-op-maat aanbod met verschillende...

In de provincie Vlaams-Brabant wonen ruim 250.000 zestigplussers. Tegen 2025 zullen dat er 320.000 zijn. De meesten onder hen stellen het goed, zijn actief en genieten van hun vrije tijd. Een beperkt deel van de ouderenpopulatie vraagt zorg. Eén van de aandoeningen die meer voorkomt...

Vlamingen zijn jaloers op de solidaire zorgfinanciering in Nederland, maar gruwen van de marktwerking. Een doorkijkje naar de Vlaamse ouderenzorg: van miljoeneninvesteringen en forse eigen betalingen tot dementievriendelijke gemeenten en vermaatschappelijking. Een bijdrage van Krista Kroon in het Nederlandse magazine "ZORGVISIE ZORG VOOR OUDEREN", december 2016. Zij sprak...

Het pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer. Een subsidieaanvraag werd in 2015 ingediend.  Eind 2016, tijdens de week van de mobiliteit, belooft Vlaams minister van Mobilieit drie bedrijven uit Vlaams-Brabant financiële steun. Woonzorgnet-Dijleland valt in de prijzen. Met  de beloofde extra middelen krijgen we nu een duwtje...

De Zorgcirkels Jongdementie spelen in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Hét ontmoetingshuis biedt jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers een warme en laagdrempelige thuishaven waar ze elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten op maat....

Mensen met dementie verliezen langzaamaan hun lichaamsschema. Zij hebben meer en meer nood aan prikkels die voor hen op maat aangeboden worden. In woonzorgcentrum De Wingerd bieden we die prikkels sinds jaren aan met relaxatiebaden. Het relaxatiebad heeft echter ook nadelen. Het relaxatiebad is sterk afhankelijk...

Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd. Er is een groep van patiënten die nood heeft aan revalidatie maar helaas een te laag revalidatie potentieel kent omwille van verschillende redenen. Deze patiënten hebben wel behoefte aan revalidatie doch niet in de...

Een project waarbij zorgsector, bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en vooral ook de gebruikers van al deze innovaties elkaar hebben gevonden. We stellen u graag het 'InnovAge'-verhaal en de resultaten van het onderzoeksproject voor! WZC Ter Meeren was partner in het InnovAge-project voor het onderzoek naar revalidatie...

De Keyhofse meezingers, een koor van de zusters Annonciaden van Huldenberg, organiseerden op 8 mei 2016  een benefietconcert in Woonzorgcentrum Keyhof in Huldenberg. Zij musiceren daar  elke maand onder leiding van zuster Irma Wuyts en met pianobegeleiding van zuster Maria Verheyen.  Ze  brengen dan een grote...