Zenso-cocoon

Zenso-cocoons

Mensen met dementie verliezen langzaamaan hun lichaamsschema. Zij hebben meer en meer nood aan prikkels die voor hen op maat aangeboden worden. In woonzorgcentrum De Wingerd bieden we die prikkels sinds jaren aan met relaxatiebaden.

Het relaxatiebad heeft echter ook nadelen. Het relaxatiebad is sterk afhankelijk van de aan- of afwezigheid van de kinesitherapeut. Er is veel voorbereidend en logistiek werk aan en er dient een continue aanwezigheid van de zorgverlener te zijn om de veiligheid van de bewoner in bad te kunnen garanderen. Ook het feit dat het relaxatiebad enkel aan bewoners in de laatste fase van het dementieel proces aangeboden wordt is een beperking. De transfers naar en van het bad kunnen een bron van onrust zijn en sommige personen ontwikkelen een afkeer van water.

Om al deze redenen zijn we op zoek gegaan naar een waardig alternatief om deze nadelen zo veel mogelijk weg te werken. Dit alternatief vonden we in de door ons ontwikkelde Zenso Cocoon.

Dankzij een gift van een familie en de steun van een partner kregen we de kans om één badkamer om te vormen tot een prikkelgestuurde kamer met een muziektherapie waterbed, aangepaste verlichting en een led-beamer die foto’s op het plafond kan projecteren.

De deur van de Zenso Cocoon staat altijd open dus, alle bewoners kunnen vrij binnen lopen. Het opzet is dat deze ruimte van iedereen is en door iedereen gebruikt kan worden. Zorgverleners, vrijwilligers en familie kunnen met een bewoner gaan genieten in deze ruimte.

Naast de therapeutische resultaten voor personen in het verzonken ik realiseren we met deze ruimte ook een niet-medicamenteus alternatief voor personen met moeilijker hanteerbaar gedrag en bouwen we nog ver in het dementieel proces aan relaties tussen bewoner en familie. De eerste resultaten zijn veelbelovend en we wensen de Zenso Cocoon te realiseren voor alle bewoners.

De trillingen van de natuurmuziek in het waterbed in combinatie met de kleur in de fiberglow, de luchtbelletjes en de kleur in de bubbelunit, de warmte van het waterbed en de projectie van natuurfoto’s zorgen ervoor dat alle zintuigen van mijn moeder geprikkeld worden op een rustige manier en geven haar een gevoel van geborgenheid.” – een familielid, WZC De Wingerd

Geloof je ook in de Zenso Cocoon? Steun dan dit project door een persoonlijke bijdrage:

Storten kan op het rekeningnummer BE63 7340 3603 5408 van Woonzorgnet-Dijleland VZW.
Gelieve bij uw storting steeds te vermelden “GIFT ZENSO COCOON DE WINGERD”