ontmoetingshuis

Zorgcirkels Jongdementie

De Zorgcirkels Jongdementie spelen in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Hét ontmoetingshuis biedt jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers een warme en laagdrempelige thuishaven waar ze elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten op maat. Dit huis wordt de spil van de Zorgcirkels Jongdementie, een uniek project in België dat gezinnen geconfronteerd met jongdementie zorg biedt van bij de eerste symptomen.

Dementie op jonge leeftijd is immers meer dan gewoon wat vergeten. Het is een onomkeerbaar aftakelingsproces dat niet alleen je eigen leven maar ook dat van je hele omgeving verandert. Uiteindelijk word je helemaal afhankelijk van anderen. Met Hét ontmoetingshuis en de 7 andere zorgcirkels: sterke eerstelijnshulp, zorgbegeleiding aan huis, dagcentrum, woonunit, buddywerking, vorming en de ontmoetingsgroep versterken we de veerkracht van jonge mensen met dementie en hun omgeving.

Via een divers aangepast activiteitenaanbod bieden we een opstap naar het maatschappelijk leven. Rick de Leeuw en Koen Buyse, die samen met mensen met jongdementie in 2013 voor de Te Gek!?-campagne de Mont Ventoux opreden, zetten als ambassadeur mee hun schouders onder de Zorgcirkels Jongdementie.

Rick de Leeuw: “Leven is mensenwerk, en dat doe je best samen. Juist als het tegenzit. Want samen lukt vaak wél wat alleen misschien niet meer gaat. En dat doet deugd voor allebei.” Ook Ben Crabbé, Cath Luyten en Jan Hautekiet steunen het project.

Wens je de Zorgcirkels Jongdementie ook te steunen? Dat kan!

De Zorgcirkels Jongdementie financieel steunen kan op rekeningnummer: BE 13 7350 1899 7739
met vermelding “GIFT ZORGCIRKELS

Giften t.a.v. dit project, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant, zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. Het attest wordt u automatisch toegezonden, op het eind van het fiscaal boekjaar.