Het initiatief 'Zorgcirkels Jongdementie' werd In 2016 opgericht door de professionals van Woonzorgnet-Dijleland en het expertisecentrum Vlaams-Brabant Memo. Zorgcirkels Jongdementie creëert een warme omgeving voor jonge personen met dementie, hun mantelzorgers en omgeving. Hét Ontmoetingshuis is een gewoon huis in de straat, waar jonge mensen met dementie...

Woonzorgnet-Dijleland doet het al enkele jaren liever duurzaam en gezond...

De visie van Woonzorgnet-Dijleland gaat uit van maatschappelijke integratie en een participatief zorgconcept met kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie en valide ouderen. We bouwen graag mee aan een Vlaams zorglandschap dat klaar is voor de toekomst. Daarin zullen woonzorgcentra, thuisondersteunende diensten en zorgzame...

We nodigen je graag uit om erbij te zijn op de 5de editie van Music for Luc, het benefietconcert ten voordele van Zorgcirkels Jongdementie op donderdag 30 mei in Het Depot te Leuven. Huisband The Philips met rasmuzikanten Filip Bollaert, Ben Crabbé, Bert Embrechts en Jan...

Griet Robberechts, algemeen directeur bij Woonzorgnet-Dijleland, geeft tekst en uitleg aan ZORGmagazine over het aanwervingsbeleid dat naadloos de unieke zorgvisie in de vier huizen volgt. Hoe kan de zorgsector in deze krappe arbeidsmarkt nog voldoende medewerkers vinden? Het ontbreekt leidinggevenden in deze sector soms aan ondernemerschap Griet: "Als...

Als zorgzame organisatie investeren we dagelijks in welzijn en preventie, niet alleen voor bewoners en medewerkers, ook naar het welbevinden van familie en de inzet van vrijwilligers gaat heel wat aandacht uit. In het afgelopen jaar lag de focus qua arbeidsveiligheid onder meer op: evacuatieoefeningen,...

Ben jij de expert duurzaamheidsontwikkeling die ons kan ondersteunen ? Duurzaamheid verankeren in alles wat we doen: dit is één van de strategische doelstellingen van Woonzorgnet-Dijleland. De laatste jaren grepen we elke kans aan om binnen de werking van onze woonzorgcentra De Wingerd, Dijlehof, Ter Meeren...

Wens jij bij te dragen aan goede ethische praktijk binnen Woonzorgnet-Dijleland? Dat kan! bewoners-familie vacature ethische commissie - dec 2023 [.pdf] De opdracht: Deelname aan de ethische commissie Projectmatig meewerken aan brochures, adviezen Ethische vragen of dilemma’s aanbrengen vanuit jezelf, medebewoners of andere mantelzorgers Ethisch denken en...

Bij JAVA Foodservice dragen ze graag hun steentje bij aan de zorg voor personen met dementie. Dat doen ze door op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen op vlak van de maaltijden. Daarbij luisteren ze graag naar de ervaring en...

We moeten stoppen met spreken over ‘inclusie’, inclusie van personen met een handicap, inclusie van jongeren met een beperking, inclusie van mensen met dementie, en inclusie van ouderen met zorgnoden… Een ‘inclusieve samenleving’ bestaat slechts bij gratie van exclusie of uitsluiting. Als we niemand meer...