De Wingerd - Leuven

Een rendabele, duurzame en groeiende organisatie

Woonzorgnet-Dijleland is meer dan “een bedrijf”…

Het is een rendabele, duurzame en groeiende organisatie!

Dit willen we realiseren door:

  • vanuit de opportuniteit die de schaalgrootte biedt maatschappelijk verantwoord, betrokken en ethisch te ondernemen;
  • zorg te dragen voor een financieel gezonde en performante organisatie die baten inzet om de continuïteit, de kwaliteit en de duurzaamheid van de zorg te waarborgen;
  • milieubewuste oplossingen na te streven;
  • de organisatiewaarden als toetssteen voor elke beslissing en gedrag te nemen.