Dijlehof - Leuven

Medewerkers zijn de ambassadeurs van de beste zorg!

Respect – leren – zorgen:
kerncompetenties die alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland uitstralen in hun dagelijks werk.

Woonzorgnet-Dijleland is meer dan “medewerkers zijn ons grootste kapitaal”…

Te leren en te groeien, steeds weer opnieuw. Met het oor en het oog op de wereld van bewoners en bezoekers.
Denkend in mogelijkheden en oplossingen om samen de beste zorg te geven.

Medewerkers zijn de ambassadeurs van de beste zorg

We willen dit realiseren door:

  • medewerkers in hun kracht te zetten,
  • te investeren in aanwezig talent en in de verdere ontwikkeling van het palet van competenties,
  • elkaar continu te versterken vanuit een doorgedreven opleidings- en loopbaanbeleid,
  • medewerkers te waarderen als de onvervangbare directe schakel tussen de bewoner, de woonomgeving en de familie.

Leren is onze kerncompetentie

Medewerkers inspireren en motiveren om kwaliteitsvolle zorg te bieden aan kwetsbare ouderen bereik je enkel door groei en ontwikkeling van competenties en talenten te stimuleren. Goede zorg vraagt kennis, attitudes en vaardigheden. Elke dag opnieuw goede zorg blijven bieden, vereist echter meer. Door “samen te leren en te doen” versterken we ieders draagkracht, om op een respectvolle wijze om te gaan met de bewoner en zijn omgeving.

Woonzorgnet-Dijleland biedt een opleidingsprogramma op maat aan voor medewerkers, studenten en vrijwilligers. Zo kan iedereen zich verder ontwikkelen en specialiseren. Startende collega’s worden ondergedompeld in de cultuur en de visie van het huis: naast de interactieve introductiedag komen de thema’s als familiebetrokkenheid, vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en algemeen welzijn aan bod. Vormingen worden vaak door eigen medewerkers gegeven: want gewaardeerde en tevreden collega’s zijn onze beste ambassadeurs!