visie-duurzaaam-medewerkers

Duurzaam ondernemen, met én voor medewerkers

Woonzorgnet-Dijleland investeert in kwaliteit van leven voor bewoners en medewerkers: de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE peilt medio 2018 naar het psychosociaal welzijn van de collega’s. Met 243 respondenten op 472 medewerkers tekenen ze een representatieve benchmarking uit binnen de sector en daaruit komen enkele opmerkelijke cijfers. Werken met goesting …

Welzijnsindicatoren

Drie op de vier medewerkers zijn tevreden met hun job en willen dan ook zo lang mogelijk blijven. Bijna negen op de tien tonen een bovengemiddelde bevlogenheid en zijn trots op het werk dat ze doen, ongeveer de helft beveelt Woonzorgnet-Dijleland aan als dé werkgever.

Welzijnsrisico’s

Hoe lager de werknemers scoren in deze statistieken, hoe beter voor de werkbaarheid van de job en hoe beter voor de leefbaarheid thuis. Langdurige afwezigheden zijn typerend in de sector, toch noteren we hier een uitschieter. Hoewel werkstress steeds beter te controleren valt en het burn-out-risico verkleint, blijft het emotionele uitputtingsgevaar groot. Dat cijfer correleert met de opmerkelijke bevlogenheid en de grote mate van betrokkenheid.

tevreden medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners !

Beschikbare hulpbronnen

De steun en kracht die collega’s bij elkaar vinden is in onze huizen beduidend groter dan in andere zorgvoorzieningen. medewerkers vragen hulp aan elkaar als dat nodig is en krijgen waardering van het team. Hierop scoren we 10 % hoger dan gemiddeld. Eigen initiatief en persoonlijke competenties worden bij Woonzorgnet-Dijleland sterk gevaloriseerd. De beslissingsruimte voor medewerkers stijgt tot bijna het dubbele van de opgetekende scores in de sector.

Cijfers uit het gepubliceerde jaarverslag 2018.