De Wingerd - Leuven

Een inspirerend netwerk waar zorgpartners voor kiezen

Wat ons sterk maakt ? Onze openheid en wens om te luisteren en te delen met anderen.
Onze drang om te versterken en te empoweren en ons zelf uit te dagen om het goed en steeds beter te doen.
Want klaar zijn we immers nooit.

Woonzorgnet-Dijleland is meer dan “een fusie van vier woonzorgcentra”…

Het is een inspirerend netwerk waar zorgpartners voor kiezen

We willen dit realiseren door:

  • vanuit een voortdurende dialoog en samenwerking met zorgpartners
    toonaangevend te zijn in alle aspecten van onze werking;
  • voortdurende aandacht voor innovatieve ideeën en praktijken;
  • te investeren in kwaliteitsverbetering en uitmuntende zorg die mee evolueert met de maatschappij.