De cliënt participeert en maakt het verschil

Het gaat over welbevinden in de meest fundamentele vorm: die persoon kunnen zijn die je graag wil zijn.
Blijven meetellen. Iets kunnen betekenen voor anderen. Die dingen beleven die je voldoening geven. Zolang mogelijk zelf beslissen en zolang mogelijk zelf doen.
Daar draait het om in Woonzorgnet-Dijleland.

Woonzorgnet-Dijleland is meer dan “de cliënt staat centraal”…

De cliënt participeert en maakt het verschil

We willen dit realiseren door:

  • te denken in oplossingen en mogelijkheden;
  • de wens van de cliënt als leidraad te nemen voor elk handelen;
  • te faciliteren, zodat cliënten vanuit een dialoog die keuzes kunnen maken die hen de meeste voldoening geven;
  • de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen te integreren in de dagelijkse werking.